PODDAVSNITT

Här finns information om alla Lustpoddens avsnitt!

I Lustpodden kommer Hanna och Leif att samtala om ämnen som berör lust, relationer och terapi. Vi kommer även att samtala med terapeuter eller andra kunniga personer inom olika områden om dessa frågor, samt med personer som har egna berättelser om hur de har hanterat och löst olika problem och dilemman i sina liv och relationer - och vad de tycker är viktigt för terapeuter att tänka på och förbättra!

ALLA PODDAVSNITT

Klicka på avsnitten för att få information, tips och för att lyssna direkt i din webbläsare


Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

Publiceras: 23 november 2021


I avsnitt 54 fortsätter Leif och Hanna att samtala kring olika förhållningssätt till sexualitet som finns inom kyrkan. Hanna går igenom fyra olika grupperingar avseende förhållningssätt till religiösa texter i kristna sammanhang, och hur de respektive riktningarna påverkar synen på sexualiteten. Denna indelning kan vara behjälplig för att förstå den spännvidd som råder gällande hur människor i religiösa kontexter kan tolka sexualitetsfrågor, men också ge viktiga lärdomar om vilka konsekvenser de kan få.


Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

Publiceras: 16 november 2021


I avsnitt 53 av Lustpodden talar Hanna och Leif vidare om frikyrkans förhållande till sexualitet. De samtalar kring erotiserad andlighet och att det finns många liknande drag mellan religiösa och sexuella uttryck och behov. När det sker med frivillighet och samtycke, kan dessa områden berika varandra. Men om det inte gör det, så kan människor istället känna att de blir förförda och kidnappade i sin längtan. Hanna berättar även om hur personer kan må efter att ha blivit utsatta för övergrepp av religiösa ledare.


Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

Publiceras: 9 november 2021


I avsnitt 52 av Lustpodden startar Hanna och Leif en serie avsnitt som kommer att handla om hur sexualiteten hanteras inom kyrkan, och frikyrkan i synnerhet. I detta första avsnitt berättar religionshistorikern Leif om hur väckelserörelsen och frikyrkan var delaktiga i en stor folkrörelse som förändrade det svenska samhället. Leif berättar om hur begreppet synd har hanterats och hur det påverkat frikyrkans medlemmar. Hanna och Leif påbörjar även att reflektera kring hur frikyrkan har hanterat och hanterar sexualitet och hur det har påverkat medlemmarnas mående och relationer.


Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

Publiceras: 2 november 2021


I avsnitt 51 av Lustpodden resonerar Leif och Hanna vidare kring det sista samtalet med Thomas och hans berättelse om sexmissbruk, att få en ADHD diagnos men också om hans väg mot den kristna tron och katolska kyrkan. Hanna berättar om relationen mellan hypersexuella beteenden och ADHD, men även hur ADHD-symtom kan relatera till tidiga trauman. Samtalet berör också om hur kroppen och hälsan påverkas av det sexuella maniska jagandet som Thomas levt i och hur hans kropp till slut sa ifrån.


Tips:

 • 1177 Vårdguiden om ADHD
 • Richard Gill (2019) Addictions from an attachment perspective: Do broken bonds and early trauma lead to addictive behaviours? London: Routledge.
 • Lorenzo Soldati, Francesco Bianchi-Demicheli, Pauline Schockaert, John Köhl, Mylène Bolmont, Roland Hasler & Nader Perroud (2020) Association of ADHD and hypersexuality and paraphilias. DOI: 10.1016/j.psychres.2020.113638
 • Servet Karaca, Ayman Saleh, Fatih Canan & Marc N. Potenza (2017) Comorbidity between Behavioral Addictions and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: a Systematic Review. DOI: 10.1007/s11469-016-9660-8

 • Medverkande: Hanna Möllås och Thomas

  Publiceras: 26 oktober 2021


  I avsnitt 50 av Lustpodden fortsätter Hanna den andra delen av samtalet med gästen Thomas. I detta samtal reflekterar Thomas över hur det ledde fram till att han fick sin ADHD-diagnos i 50-årsåldern, och hur hans liv och sexmissbruk har påverkats av hans ADHD. Thomas berättar också om hur hans kropp och hälsa har tagit skada av all stress och ständiga jagande, men att han på senare tid har funnit ett lugn och inre ro i den katolska kyrkans sammanhang och i sin kristna tro.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 19 oktober 2021


  I avsnitt fyrtionio av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över förra veckans avsnitt där Thomas berättade om sitt sexmissbruk. De samtalar kring begreppet sexmissbruk och hur längtan efter genuina möten kan försvåras av rädslan för närhet och sårbarhet. Och går det verkligen att behandlas för att man är beroende av kärlek?


  Tips:

 • Hemsidan för SLAA - Anonyma sex- och kärleksberoende, där bland annat dokumentet med SLAA's "Kännetecken på sex- och kärleksberoende" går att finna

 • Medverkande: Hanna Möllås och Thomas

  Publiceras: 12 oktober 2021


  I avsnitt fyrtioåtta av Lustpodden får du lyssna till det första av två samtal mellan Hanna och gästen Thomas.

  Thomas kallar sig för tillfrisknande från ett trettioårigt sexmissbruk i det första samtalet berättar han om hur det på olika sätt har påverkat honom och hans liv, relationer och sexualitet. Thomas fick sin ADHD-diagnos i övre 50-årsåldern och i det andra avsnittet kommer Thomas att berätta mer om hur det har kunnat få honom att förstå mer av sig själv och de svårigheter som han har upplevt med närhet och relationer. Thomas kommer även att berätta vilken betydelse kyrkan och den kristna tron har haft i hans sökande efter sammanhang och inre lugn.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 5 oktober 2021


  I avsnitt fyrtiosju av Lustpodden resonerar Leif och Hanna vidare om vår längtan efter sexualitet, relationer och kärlek. Utifrån vår längtan formas förväntan efter att få mening i livet, känna oss sedda, trygga och viktiga. Men vad händer med oss när vår förväntan inte blir uppfylld? Hanna filosoferar över kärlekens paradox och vad den gör med oss.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 28 september 2021


  I avsnitt fyrtiosex av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över Görans berättelse om oskuld och oförlöst sexualitet i den senare delen av livet från förra avsnittet. Hanna och Leif diskuterar begreppet oskuld och vad talet om oskuld och vår längtan efter sexuella och relationella erfarenheter gör med oss. Samtalet berör även INCEL-begreppet och lyfter existentiella aspekter av den oförlösta sexualiteten.


  Medverkande: Hanna Möllås och Göran

  Publiceras: 21 september 2021


  I avsnitt fyrtiofem samtalar Hanna med gästen Göran om hur det är att vara en åldrande oskuld. Samtalet berör längtan och förväntningar gällande sexualitet och relationer, men också hur ensamhet och en oförlöst sexualitet kan ge upphov till väldigt mörka tankar. Göran berättar om hur han känner ambivalens mellan att å ena sidan ha en stark längtan efter sexuell aktivitet, och å andra sidan känna ånger och vara rädd för besvikelser.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 14 september 2021


  I avsnitt fyrtiofyra av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare om orgasmer, med särskilt fokus på vår fixering vid upplevelsen. Jagandet efter den ultimata orgasmiska upplevelsen kan vara stressande och göra att vi fastnar i ett jämförande, snarare än att bejaka och glädjas åt den egna upplevelsen. Jakten kan även driva oss till att försöka köpa fram upplevelsen, men också till att använda olika droger i strävan att nå den ultimata kicken. Under samtalet berättar Leif även om vad som är skrivet om orgasmer i Bibeln, men introducerar även ämnet om sex i österländska religioner.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 7 september 2021


  I avsnitt fyrtiotre av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om orgasmer; vad som sker i kroppen och vad de betyder för den egna och den relationella sexualiteten. Hanna berättar om fysiologin kring orgasmen och allt som behöver fungera för att kroppen ska kunna få en orgasm. Under samtalet diskuteras även vad som kan anses vara en orgasm, komplexiteten bakom "orgasmglappet", att "fejka" orgasm, men även problematiken kring att orgasmer kan vara smärtsamma. Det blir snabbt tydligt att detta ämne är för stort för att avgränsas till endast ett samtal, så fortsättning följer i nästa avsnitt!


  Tips:

 • Länk till 1177s råd och tips för bäckenbottenträning ("knipövningar")
 • Kerstin Uvnäs Moberg (2009): Närhetens hormon : oxytocinets roll i relationer. Stockholm: Natur & Kultur Akademi.
 • Åsa Åbom (red.), Xenia Klein, Suzann Larsdotter, Desireé Ljungcrantz, Karin Milles & Renita Sörensdotter (2021): Fittskrift - en antologi om fittor. Stockholm: Tant Gul Bok- och serieförlag.
 • Elin Gahm (2017): Praktisk sexualmedicin. Lund: Studentlitteratur AB.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 31 augusti 2021


  I avsnitt fyrtiotvå av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare kring hur relationer till djur påverkar vår hälsa. Hanna berättar om olika forskningsprojekt som visat på hur djur kan hjälpa människor att må bättre i olika sammanhang, och Leif dyker ned i djurens betydelse inom religionernas värld. Hur kan denna kunskap användas inom terapi, och hur kan djur hjälpa oss att bli bättre i våra relationer till andra människor?


  Tips:

 • Länk till forskningsprogrammet "Hästen, hunden och den mänskliga hälsan" vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Länk till Catarina Carlssons avhandling "Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal" vid Linnéuniversitetet
 • Medverkande: Hanna Möllås och Veronica Höglund

  Publiceras: 24 augusti 2021


  I avsnitt fyrtioett av Lustpodden samtalar Hanna med Veronica Höglund om relationen till djur, i synnerhet hästar och hundar. Hanna erkänner att hon inte är så bekväm med djur och därför behöver mer förståelse för personer som kommer till terapi och säger att hästen är viktigare än partnern i deras liv. Veronica berättar om hur samvaron med djur kan lära oss att läsa av känslor, och hur hon kan använda denna kunskap i sitt människovårdande arbete.


  Tips:

 • Gunilla Silfverberg & Henrik Lerner (2020): Hästen och den mänskliga hälsan. Stockholm: Appell förlag.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 17 augusti 2021


  I avsnitt fyrtio av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare om vilka likheter det finns mellan vår relation till mat och till sex. Samtalet utvecklar resonemangen om tjockhat och bedömandet av storlekarna på människors kroppar. Leif liknar bland annat dagens besatthet av att mäta midjemått med hur 1920-talets rasbiologi tyckte att det gick att avgöra en persons karaktär och moraliska beskaffenhet utifrån omkretsen på dess skalle... Hanna resonerar vidare kring hur vårt behov av näring och vårt behov av närhet sammanflätas under den första tiden i våra liv.


  Medverkande: Hanna Möllås och Mats Frost

  Publiceras: 10 augusti 2021


  I avsnitt trettionio av Lustpodden samtalar Hanna med sjukgymnasten Mats Frost om det som Mats kallar för tjockhatsepidemin. Mats menar att den systematiska mobbningen av tjocka personer är kränkande och gör det ofta svårt att få rätt vård och hjälp. Mats har själv kämpat med ätstörning och berättar om flera olika erfarenheter av vårdmöten. Samtalet ifrågasätter även det ständiga fokuset på kroppens utseende, och hur lite utsidan egentligen speglar vårt faktiska mående, vår hälsa eller vem vi är på insidan.


  Tips:

 • Erik Hemmingsson (2018): Slutbantat : Förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut. Stockholm: Bonnier Fakta.
 • Länk till podden VIKTIGT! med My Westerdahl och Erik Hemmingsson
 • Länk till Mats Frosts artikel i Fysioterapi, "Vi lever mitt inne i en tjockhatsepidemi"
 • Länk till Susanne Brandheims avhandling om viktstigmatisering i DiVA: A systemic stigmatization of fat people" (2013)
 • Länk till Anna Sweeneys konto på Instagram.
 • Evelyn Tribole & Elyse Resch (4th ed., 2020): Intuitive Eating: An Anti-Diet Revolutionary Approach. New York: St Martin's Press.
 • Länk till hemsidan för Health At Every Size (HAES).
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 3 augusti 2021


  I avsnitt trettioåtta av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring en sexologisk metod; sensibiliseringsträning, eller beröringsträning, vilken syftar till att återerövra sex som en naturlig process i kroppen och att känna sig bekväm med fysisk beröring. Metoden började utvecklas av det sexologiska radarparet Masters och Johnson under 1960-talet och Hanna resonerar kring att metodens lite dåliga rykte kan bero på att den ofta har framhållits och använts med ett felaktigt fokus, vilket har fått par att förvänta sig en "quick fix" på sin ofta komplexa problematik.


  Tips:

 • Linda Weiner & Constance Avery-Clark (2017): Sensate Focus in Sex Therapy The Illustrated Manual UK, London: Routledge.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 27 juli 2021


  I avsnitt trettiosju av Lustpodden samtalar Leif och Hanna om orsakerna till att människor ibland kan känna dalande lust i långvariga parrelationer. Hanna utgår från systemteoretiska perspektiv för att förklara hur man kan inringa orsaker till varför lusten påverkas. Hanna berättar också om att vissa par kan känna motstånd mot att faktiskt genomföra de förändringar som behövs för att få mer lust och sex i parrelationen. Vad kan egentligen detta motstånd bero på?


  Tips:

 • Hannas mastersuppsats i sexologi från Malmö Universitet (2019): "Rävarna i lustgården. Om sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer." Klicka här för att ladda ner uppsatsen från DiVA!
 • Kristen P. Mark & Julie Lasslo (2018) Maintaining Sexual Desire in Long-Term Relationships: A Systematic Review and Conceptual Model. The Journal of Sex Research 55(3):1-19. Artikeln finns som PDF här
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 20 juli 2021


  I avsnitt trettiosex av Lustpodden talar Leif och Hanna vidare om barn och sexualitet. Hanna berättar om hur hon arbetar med barn i terapi kring sexualitet. Samtalet betonar att samtidigt som det ska råda nolltolerans mot att barn utsätts för sexuella övergrepp, så är det även viktigt att komma ihåg att barn är sexuella varelser. Hanna belyser betydelsen av detta förhållningssätt och arbete för att barnen, i egenskap av att vara nästa generation vuxna, ska kunna leva i respektfulla relationer och kunna njuta av kroppslighet, sexualitet och ta ansvar för sina handlingar.


  Tips:

 • Maria Carola-Bure (2020): Psykosexuell utveckling. Kapitel i "Sexologi för psykologer och psykoterapeuter". Red Lennie Lindberg.
 • Rikshandbok för barnhälsovården
 • Medverkande: Hanna Möllås och Johan Claesson

  Publiceras: 13 juli 2021


  I avsnitt trettiofem av Lustpodden samtalar Hanna med Johan Claesson som har skrivit en uppsats om barnböcker som lär barn om sexualitet. Johan arbetar som förskollärare och berättar varför det är viktigt att börja tidigt med god sexualupplysning för barn, och hur förskolan kan arbeta med dessa frågor.


  Tips:

 • Magisteruppsats av Johan Claesson (2020): Från realism till normkritik: Barnböcker om sexualitet för barn i förskoleåldern under ett halvt sekel, 1970 talet till 2010 talet. Klicka här för att ladda ner uppsatsen via Stockholms universitets uppsatsportal
 • Rädda barnens vägledning: Stopp! Min kropp!
 • Christian Eidevald (2016) Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och förebyggande arbete. Malmö: Gleerups Utbildning AB
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 6 juli 2021


  I avsnitt trettiofyra av Lustpodden diskuterar Hanna och Leif uppfattningar som påverkar mannens sexualitet och självbild. Traditionellt sett har bilden av mannen formats av kroppskontroll, maktutövande och självupptagenhet, där den manliga sårbarheten ofta har bagatelliserats och till och med förlöjligats. Men förhoppningsvis håller nya mansbilder på att träda fram!


  Tips:

 • Thomas Johansson (2000) Det första könet: mansforskning som reflexivt projekt. Lund: Studentlitteratur.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 29 juni 2021


  I avsnitt trettiotre av Lustpodden berättar Leif om hur vi utifrån religionshistoriska perspektiv kan tolka mångtusenåriga texter från Bibeln gällande rena och orena sexuella handlingar. Med ett huvudsakligt fokus på reproduktion, kan dessa texter verka väldigt avlägsna i mötet med vår moderna syn på sexualitet, njutning och lust. Hanna avslutar samtalet med att jämföra med vår tids förhållningssätt kring lust, där den moderna människan snarare följer njutningarnas lagar.


  Tips:

 • David Biale (1997) Jews and Eros. From Biblical Israel to Contemporary America. Los Angeles Calif.: University of California Press.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 22 juni 2021


  I det trettioandra avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om hur bibliska berättelser om kvinnor såsom Judit, Batseba, Ester, Maria, Lillith och Eva har format synen på kvinnan och hennes sexualitet, och hur splittrande dessa bilder kan vara att ärva och leva upp till. Hanna berättar om hur terapeuter behöver reflektera över hur dessa mångtusenårigt rotade kvinnobilder påverkar oss än idag.


  Tips:

 • David M. Carr (2003) The Erotic Word: Sexuality, Spirituality, and the Bible. New York: Oxford University Press.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 15 juni 2021


  I det trettioförsta avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring att självskada med sex - alltså att använda sig av sex för att linda sitt lidande, sin oro eller ångest. Samtalet återknyter en del till avsnittet om hypersexualitet och hur olika vårt samhälle ser på sexuella beteenden beroende på utövarens kön. Hanna berättar om de bakomliggande orsakerna till självskadande beteende, självhat och att använda sexualiteten som självmedicinering, men även vad terapin bör försöka ta fasta på.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 8 juni 2021


  I det trettionde avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare om kroppar, kroppshets och kroppsacceptans. Dels utifrån förra veckans avsnitt med Hanna Rio Kindbom, men även utifrån Hannas bok med samma titel som dagens avsnitt. Vad innebär det att adoptera sig själv? Leif resonerar kring Bibelns syn på kroppen, till exempel vad som menas med att kroppen anses vara ett tempel och varför nutidsmänniskan riskerar att tappa bort sin andliga dimension. Hanna filosoferar vidare om balansen mellan medveten närvaro och stressfylld prestation, och hur både spiritualitet och sexualitet även kan upplevas genom omedveten närvaro.


  Tips:

 • Hanna Möllås (2018) Hela mig - om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor. Örebro: Marcus förlag.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Hannah Rio Kindbom

  Publiceras: 1 juni 2021


  I avsnitt tjugonio av Lustpodden samtalar Hanna med Hannah Rio Kindbom, PT och hälsocoach som driver företaget Krut & vilja, om kroppsacceptans, rörelseglädje och hur vi kan hjälpa oss själva och varandra att få en hälsosam och god relation till vår kropp - fri från vikthets och kroppsskammande. Det hjärtliga och inspirerande samtalet berör hur rörelse och ätande kan kännas som härliga delar av livet - och vilken betydelse burlesk kan ha för att nå dit!


  Tips:

 • Krut & vilja's hemsida, www.krutochvilja.se
 • Krut & vilja på Instagram
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 25 maj 2021


  I avsnitt tjugoåtta av Lustpodden resonerar Leif och Hanna kring fantasi och lust, där steget inte är långt till självsex och onani. Varför är den egna njutningen så viktig för oss människor? Leif berättar om uppkomsten av ordet onani och påvisar att det finns erotiska skildringar till och med i Bibeln. Hanna reflekterar vidare kring självsex och fantasier; dels utifrån Winnicotts tankar om att vi alla behöver "jag-orgasmer", men även hur onani och fantasier om andra ibland kan kännas som otrohet inom monogama parrelationer.


  Tips:

 • Pia Laskar (2007) Ett bidrag till heterosexualitetens historia: kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920. Stockholm: Modernista.
 • Donald Winnicottt (1993) Den skapande impulsen. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Sofia Löfgren

  Publiceras: 18 maj 2021


  I avsnitt tjugosju av Lustpodden samtalar Hanna med en passionerad "romance"-författare, Sofia Löfgren. Sofia berättar om sitt författarskap där hon försöker väcka människors lust och passion genom erotiska noveller. Samtalet lyfter även frågor som vad digitaliseringen i samhället, där sex och nakenhet finns så lättillgängligt, gör med vår förmåga att fantisera? Hur kan välskrivna ord få vår fantasi att vakna till liv, och vad har kicksökande med vardagsromantik att göra?


  Tips:

 • Sofia Löfgrens hemsida, www.sofialofgren.com. Där finner du info om böckerna "En lustfylld tågresa" och "Kärleksstorm"!
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 11 maj 2021


  I avsnitt tjugosex av Lustpodden sätter Hanna och Leif fokus på frågan: vad är sex? De reflekterar över hur sex och sexualitet knyter an till varandra, och hur ordens innebörd och laddning förändrats över tid och beroende på kontext. Kan vad som helst vara sex? Vad händer i en parrelation när parterna definierar sex på olika sätt, och hur kan sex förstås ur ett helhetsperspektiv?


  Tips:

 • Pia Laskar (2007) Ett bidrag till heterosexualitetens historia: kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920. Stockholm: Modernista.
 • Kim M. Phillips & Barry Reay (2011) Sex Before Sexuality: A Premodern History. Cambridge, UK: Polity Press.
 • Medverkande: Hanna och Ullakarin Nyberg

  Publiceras: 4 maj 2021


  I det tjugofemte avsnittet av Lustpodden avrundas temat om självmord med att Hanna samtalar med Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri och suicidforskare. Ullakarin har mångårig erfarenhet av att arbeta med suicidprevention och berättar avslappnat och hoppfullt om hur vi som medmänniskor och terapeuter kan bemöta detta svåra ämne och hjälpa människor ur dessa mörka perioder, då de känner att de inte längre orkar leva.


  Tips:

 • Ullakarin Nyberg (2018) Suicidprevention i praktiken. Stockholm: Natur och kultur.
 • INFERNO Podcast via Poddtoppen
 • Ullakarin Nybergs föreläsning "Våga tala om självmord" på Youtube
 • Ullakarin Nybergs TEDx Talk "How to talk about suicide" på Youtube
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 27 april 2021


  I det tjugofjärde avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif utifrån Marias berättelse om sonen självmord och hur en sådan ofantlig sorg kan hanteras. Leif berättar om hur kyrkans fördömande av självmord länge ledde till en förödande stigmatisering kring dessa frågor och svår sorg för de kvarlevande. Hanna och Leif samtalar även kring att fler män än kvinnor dör av självmord. Vidare handlar samtalet om betydelsen av att berätta om och lyssna på människors sorg, och att hjälpas åt att bära varandras bördor.


  Tips:

 • Barbro Lennéer Axelsson (2010) Förluster, om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och kultur.
 • Suicidezero.se
 • Medverkande: Hanna och Maria

  Publiceras: 20 april 2021


  I det tjugotredje avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna med Maria. Maria berättar öppenhjärtigt om när hennes son för 16 år sedan tog sitt liv, och hur detta har påverkat henne och familjen. Samtalet innehåller mycket saknad, eftertanke och tårar. Men det finns även stunder av skratt och hopp om att det går att finna livslust igen efter att livet har fallit samman. Hur går man vidare efter att ha behövt begrava ett av sina barn?


  Tips:

 • Patricia Tudor-Sandahl (2018) Ökad livsglädje genom tacksamhet: reflektera, anteckna & fördjupa din vardag. Stockholm: Libris förlag
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 13 april 2021


  I det tjugoandra avsnittet rivstartar Hanna och Leif med ett gott skratt. Vidare återkopplar de kring det föregående avsnittet om sexperter, där förtydliganden om de olika sexologiska auktorisationerna varvas med fascination över människors önskan att förenkla komplexa mänskliga beteenden till olika teorier om färger, kärleksspråk eller anknytningsstilar. Hanna och Leif resonerar även utifrån olika frågeställningar, kommentarer och reflektioner som har inkommit till Lustpodden.


  Tips:

 • Claire Rubin (2014) Winnicott and 'Good Enough' Couple Therapy: Reflections of a couple therapist. New York: Routledge.
 • Svensk förening för sexologi's hemsida med olika auktoriserade sexologiska specialister
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 6 april 2021


  I det tjugoförsta avsnittet av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över sexperter, en sammanslagning av orden sex och expert, och begrundar vår samtida individualistiska kultur där självständighet balanseras mot ett upplevt behov av experters vägledande svar. Hanna förklarar titeln ”sexolog” och vad en sexologisk auktorisering innebär. Leif resonerar kring att många vill vara experter och stå upp för vad de anser vara den rätta läran. Hanna talar även om vikten av ödmjukhet hos den som ska vägleda andra i sexuella och relationella frågor.


  Tips:

 • Christopher Lasch (1979/2018) The Culture of Narcissism. American Life in An Age of Diminishing Expectations. New York: WW Norton & Co.
 • Leif Carlsson (2016) Jag fattar ingenting. Möjliga svar på omöjliga bibelställen. Örebro: Marcus Förlag.
 • Leif Carlsson (2019) Jag fattar fortfarande ingenting. Möjliga svar på fler omöjliga bibelställen. Örebro: Marcus Förlag.
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 30 mars 2021


  I det tjugonde avsnittet talar Leif och Hanna om sexuell avhållsamhet och sexfasta. Genom årtusenden har människan alltid behövt hantera pendlingen mellan att hänge sig åt eller kontrollera sina begär, vilket både sekulära och religiösa tänkare har funderat och undervisat kring. Samtalet tar upp ”äppelskruttsliknelsen” och det frikyrkliga konceptet att ”sex är värt att vänta på”, såväl som den framväxande avhållsamhets- och maskulinitetsrörelsen NoFap. Hanna förklarar psykoterapeutiska samband mellan skam och prestation och varför självkänsla och självförtroende går hand i hand. Leif berättar hur den kristna fastan ibland missförståtts som själv- och kroppsförnekande, och beskriver varför fastan kan hjälpa oss att bli mer medvetna om kroppen och bejaka den. Hanna och Leif samtalar även om hur kyrkan har förhållit sig till sexuell avhållsamhet, såväl avseende sex före äktenskap men också gällande onani.


  Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 23 mars 2021


  I det nittonde avsnittet samtalar Leif och Hanna vidare om lidande som skapar sexualitet, med utgångspunkt i förra veckans avsnitt om hypersexualitet. Främst handlar samtalet om hur dessa fenomen hanteras inom kyrkan, då många av Hannas patienter är kristna och beskriver sig själva som sexmissbrukare. Samtalet berör hur orsaker och olika synsätt kring sex och sexualitet påverkar hur vi ser på vad som är missbruk eller inte, och i samtalet identifieras många likheter mellan många kyrkors inställning till porr, och sexradikala feministers åsikter. Leif drar paralleller till hur en av bibelns konungar skulle kunna ha lidit av en gränslös längtan som han försökte stilla med materiell status, ett harem av kvinnor och maktsymboler. Avslutningsvis tar Hanna upp viktiga aspekter som berör terapi med dessa patienter.


  Tips:

 • Berättelsen om Salomo kan läsas om i 1 kungaboken kapitel 1-11 i Bibeln
 • Jonas Hallberg (2019) Hypersexual disorder: clinical presentation and treatment. Avhandling, Karolinska institutet. Hittas här!
 • Länk till forskningsstudien "Livsberättelser om otrohet 1940-2020"
 • Medverkande: Hanna och Maria Carola-Bure

  Publiceras: 16 mars 2021


  I det artonde avsnittet samtalar Hanna med Maria Carola-Bure som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad specialist i klinisk sexologi och auktoriserad handledare. Tillsammans resonerar de kring begreppet hypersexualitet. Ibland beskrivs det som sexmissbruk eller sexberoende, men det handlar om när sexualiteten skapar ett lidande. Maria berättar om hur detta lidande kan påverka individen, men även hur det kan påverka partner och parrelationer. Maria och Hanna reflekterar även över hur patienter och terapeuter kan hantera och bemöta dessa frågor i terapirummet.


  Tips:

 • Maria Carola-Bures mottagning i Stockholm: www.emotivum.se
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 9 mars 2021


  I det sjuttonde avsnittet samtalar Hanna och Leif vidare kring skam och besvikelse, med utgångspunkt i "Annas" berättelse (avsnitt sexton). Uråldriga berättelser visar att frågor om livets mening är inget nytt, människan har alltid haft ett behov av reflektera och förstå sig själv. Hanna och Leif samtalar kring smärtan i att bli sviken av den som står en närmast. Vad gör ett sådant svek med oss? Hanna beskriver hur människor kan vara rädda att fastna i bitterhet och självömkan när de försöker hantera ett svek, och varför det kan vara både bra och dåligt att älta. Leif ser till att de reder ut hur begreppen förlåta, försona och förnyat förtroende kan relatera till varandra - och huruvida smärtsamma svek ska glömmas eller ej.


  Tips:

 • Harold Kushner (2015) Nine Essential Things I’ve Learned About Life. New York: Anchor Books
 • Göran bergstrand (1988) Tro och misstro. Natur och Kultur
 • Ludvig Igra (2019) Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet. Natur och Kultur
 • Medverkande: Hanna Möllås och gästen "Anna"

  Publiceras: 2 mars 2021


  I det sextonde avsnittet samtalar Hanna med gästen "Anna". "Anna" berättar om hur hennes man hastigt dog efter 44 års äktenskap, och samma kväll som "Anna" förlorat sin make så uppdagas det att han under flera år har bedragit henne med många olika kvinnor. "Anna" berättar öppenhjärtigt om deras äktenskap och hur hon rannsakar sig själv och sitt liv för att alls kunna förstå det som har hänt och varit.


  Hur går man vidare efter ett sådant oerhört svek, när det inte går att ställa den som bedragit en till svars? Går det att lita på sitt eget omdöme igen, och våga knyta an i nya relationer? Detta avsnitt av Lustpodden ger många värdefulla lärdomar genom "Annas" omskakande berättelse om hur det går att finna framtidstro efter djup besvikelse.


  Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 23 februari 2021


  I det femtonde avsnittet samtalar Hanna och Leif om skam och hur denna kraftfulla och obehagliga känsla kan påverka vår lust. Hanna resonerar kring affektteorin och Vernon C. Kellys arbete om hur vårt mående påverkas av skam, men också hur vi hanterar och försöker försvara oss mot den. Leif berättar om hur skam finns med redan i bibelns skapelseberättelse. Hanna resonerar även kring vad som kan vara bra med skam - vad kan skammen lära oss?


  Tips:

 • Vernon C. Kelley (2012) The art of intimacy and the hidden challenge of shame. Maine Authors Publishing: Tomkins Press.
 • Vernon C. Kelley & Mary C. Lamia (2018) The upside of shame: Therapeutic interventions using the positive aspect of a “negative” emotion. New York: W. W. Norton & Company.
 • Donald L. Nathanson (1994) Shame and Pride: Affect, Sex, and the Birth of the Self. New York: W. W. Norton & Company.
 • Text om affektteori och de nio affekterna
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 16 februari 2021


  I det fjortonde avsnittet ger Leif och Hanna ett exempel på när en sekt och sex vävs samman. Leif och Hanna berättar om sekten "Familjen" som startade som en "vanlig" kristen grupp, men där ledaren David Berg gick från att vilja befria traditionella kristna från förtryckande och förlegade sexualmoraliska regler, till att hävda att det var genom sex som Guds kärlek skulle manifesteras mellan människor. Med tiden urartade de sexuella handlingarna och maktspelet fullkomligt, med katastrofala följder - bland annat är det flera barn som växte upp inom "Familjen" under denna tid som vittnar om systematiska övergrepp i Guds namn...


  Tips:

 • Children of God: Lost and found. Film från 2007 (finns bland annat på filmtjänsten HBO Nordic när avsnittet publiceras).
 • Cult killer: The story of Rick Rodriguez. Film från 2006 (finns bland annat på Youtube när avsnittet publiceras).
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 9 februari 2021


  I det trettonde avsnittet utgår samtalet från kopplingen mellan religiösa sekter och sexualitet. Hanna och Leif samtalar kring vad som kännetecknar en sekt (och grupper med sekteristiska drag) samt hur den sekteristiska strukturen upprätthålls av dess medlemmar. Vad är det som gör att religiösa sekter får en så pass stor inverkan på människor, och hur använder sekter sex och andligt våld som maktmedel?


  Leif och Hanna avslutar samtalet med att resonera kring vad terapeuter behöver ha förståelse för i mötet med en person som på olika sätt befinner sig i – eller önskar bryta ifrån – ett sekteristiskt sammanhang.


  Samtalet utgår från de kurser som Hanna och Leif tidigare gav via Högskolan i Jönköping, främst en kurs som hette just ”Religiösa sekter”.


  Tips:

 • Roy Wallis (1984) The Elementary Forms of the New Religious life. UK: Routledge.
 • Christopher Partridge (huvudred.), Per Beskow & Lars Johansson (red.) (2005) Nya religioner: en uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet.. Stockholm: Libris.
 • Helena Fogelberg m. fl. (2009) Sektsjuka: Bakgrund, uppbrott, behandling. Lund: Studentlitteratur AB
 • Inspelad föreläsning på Facebook med forskaren Pehr Granqvist med flera, som berättar om anknytning och religion:
  Katedralakademien – ”Tryggare kan ingen vara?”
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 2 februari 2021


  I det tolfte avsnittet samtalar Hanna och Leif om hur deras respektive ämnesområden hör ihop med varandra. Är sexualitet och religion vitt skilda saker, eller är de två sidor av samma mynt? Varför verkar alla religioner vara så engagerade i människors sexualitet och relationer? Och hur påverkar det lusten? Kan anknytning och vår psykiska mognad spela roll för vilken tro vi formar? Och varför är tro så viktigt för människor?


  Mycket av detta samtal tar avstamp i de akademiska kurser som Hanna och Leif har hållit tillsammans under 10 år på Högskolan i Jönköping.


  Tips:

 • Anthony Giddens & Philip W Sutton (2013) Sociologi Kapitel 15: “Religion”, sid. 461–490. Lund: Studentlitteratur.
 • Joseph Runzo & Nancy M. Martin (2000) Love, Sex and Gender in the World Religions. Oxford: One World.
 • Göran Bergstrand (1984/2017) En illusion och dess verklighet: om synen på religion i psykoanalytisk teori. Karlstad: Votum & Gullers Förlag
 • Pehr Granqvist (2020) Attachment in religion and spirituality. New York: Guilford Press.
 • Exvangeliet: en podcast om att ifrågasätta, dekonstruera eller lämna sin tro. www.exvangeliet.com
 • Medverkande: Hanna och Suzann Larsdotter

  Publiceras: 26 januari 2021


  Suzann Larsdotter

  I det elfte avsnittet samtalar Hanna Möllås med Suzann Larsdotter från Sexologibyrån. Suzann är socionom, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning, teolog och har även läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har arbetat på RFSL och RFSU och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med sexualupplysning och sexologiska frågor. Numera driver Suzann en egen mottagning, Sexologibyrån, i Stockholm, där hon både har patientsamtal samt tillhandahåller föreläsningar inom sexologi.


  I Lustpodden ger Suzann värdefulla tips inför att börja samtala med hjälpsökande personer om sexologiska frågor och beskriver bland annat hur sexualitetens "gas och broms" kan påverka människors lust.


  Tips:

 • Suzann Larsdotters och Sexologibyråns hemsida: www.suzannlarsdotter.se
 • En text om Dual Control Model, teorin kring sexlustens gas och broms, från Kinsey Institute
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 19 januari 2021


  Nu ägnar Lustpodden två avsnitt åt att möta höglustaren och låglustaren i parterapi!


  I det tionde avsnittet, del 2 av 2, diskuterar Hanna och Leif om vilka olika typer av par som kommer i terapi och hur de kan skilja sig åt. Samtalet parerar vidare i hur terapeuten kan hjälpa hög- och låglustande par att finna olika lösningar, och att dessa lösningar går att finna både inom individerna såväl som i parrelationen.


  Tips:

 • Linda Weiner & Constance Avery-Clark (2017) Sensate focus in sex therapy. Routledge
 • Hannas mastersuppsats i sexologi från Malmö Universitet (2019): "Rävarna i lustgården. Om sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer." Hittas här!
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 19 januari 2021


  Nu ägnar Lustpodden två avsnitt åt att möta höglustaren och låglustaren i parterapi!


  I det nionde avsnittet, del 1 av 2, fokuserar Hanna och Leif på de bakgrundsfrågor som terapeuter behöver veta för att kunna vara så specifik som möjligt gentemot paret i mötet med dem båda. Hanna och Leif begrundar viktiga faktorer som biologi, maktbalans och anknytningsteori och hur dessa faktorer kan påverka människor i parrelationer i deras sökande efter strategier för att få kontroll.


  Boktips:

 • Davd Schnarch (1986) Passionate marriage. Keeping love and intimacy alive in committed relationships. An Owl Book. Särskilt kapitlet "Sexual desire, who wants to want?"
 • Malin Drevstam (2019) Lust och olust. Om sex, närhet och anknytning. Gothia fortbildning AB.
 • John Bowlby (2010) En trygg bas. Kliniska tillämpningar av anknytningsteorin.

 • Tips:

 • Malin Drevstams podd "Sexterapeuten" på Spotify.
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 12 januari 2021


  I det åttonde avsnittet tillägnar vi hela programmet åt den person som i en parrelation kan betecknas som sexuell låglustare.


  Leif och Hanna diskuterar vidare kring David Schnarchs teorier om de olika relationspositionerna som ofta formas i långvariga parrelationer. Samtalet berör bland annat låglustarens känslomässiga lidande. Det är till exempel vanligt att låglustaren känner sig stressad och "sexuellt jagad" av en höglustpartner, vilket kan skapar känslor av otillräcklighet och att man inte duger.


  Boktips:

 • Davd Schnarch (1986) Passionate marriage. Keeping love and intimacy alive in committed relationships. An Owl Book. Särskilt kapitlet "Sexual desire, who wants to want?"
 • Leonore Tiefer (2004) Sex is not a natural act & other essays. Westview press inc.

 • Tips:

 • Artisten: "666". Finns på Spotify.
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 5 januari 2021


  I det sjunde avsnittet ägnar vi hela programmet åt den person som i en parrelation kan betecknas som sexuell höglustare.


  David Schnarch teoretiserade tidigt över hur det i långvariga parrelationer utkristalliseras två positionsmönster - en som vill ha mer sex och en som vill ha mindre sex. Hanna och Leif samtalar om höglustarens utmaningar och lidande och lyfter svåra frågor såsom varför partnern inte bara kan "ställa upp" och vad det gör med en person att bli sexuellt avvisad i sin längtan?


  Tips:

 • Davd Schnarch (1986) Passionate marriage. Keeping love and intimacy alive in committed relationships. An Owl Book. Särskilt kapitlet "Sexual desire, who wants to want?"
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 29 dec 2020


  I det sjätte avsnittet samtalar Hanna och Leif om de möjligheter och utmaningar som västerländska moderna parrelationer brottas med. Under historien har parrelationer ofta ingåtts genom juridiska och ekonomiska kontrakt. För moderna par pågår istället förhandlingar genom hela parrelationen om hur livets alla delar ska hanteras och fördelas. Hanna och Leif samtalar även kring vad det är som formar våra "livskartor", åsikter och attityder till lust och njutning. Och hur är det nu med skillnader mellan män och kvinnor?


  Tips:

 • Hannas mastersuppsats i sexologi från Malmö Universitet (2019) "Rävarna i lustgården. Om sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer." Hittas här!
 • Anthony Giddens (1995) Intimitetens omvandling. Kärlek, sexualitet och erotik i det moderna samhället. Nya Doxa.
 • Jenny van Hoof (2018) Modern Couples. Continuity and change in heterosexual relationships. Routledge.
 • Länk till text om affektteori
 • Mario Zetino Duarte (2003) "Vi kanske kommer igen, om det låser sig." Kvinnors och mäns möte med familjerådgivning. Avhandling vid Lunds Universitet, Institutionen för sociologi.
 • William Simon och John H Gagnon (1986) Sexual scripts: Permanence and change. Archives of sexual behavior nr 15, sidan 97-120.
 • Davd Schnarch (1997/2009) Passionate marriage. Keeping love and intimacy alive in committed relationships. An Owl Book/wW Norton Co
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 22 dec 2020


  I det femte avsnittet pratar Hanna och Leif om längtan och vad vi människor söker efter i vår inre och yttre värld. Leif berättar om hur olika religioner talar om människans längtan efter paradiset, fullkomligheten och gudomlighet. Hanna reflekterar över hur kärlek uppfattas som ett mer normerande ord än respekt och tillit. Vi pratar vidare om likheter mellan dagens dejtingsajter och systemen med arrangerade äktenskap i tex Indien. Har vi svårt för att göra stora val i livet eller är vi bara lata? Vi konstatera dock att alla människor verkar längta efter kärlek, vad nu det är…


  Tips:

 • Fransesco Alberoni (1979/2014) Förälskelse och kärlek. Lindskog Förlag.
 • Peter Englund, kapitlet ”Om missnöje och andra historiska känslor” i hans bok "Förflutenhetens landskap: historiska essäer" (2004).
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 15 dec 2020


  I det fjärde poddavsnittet pratar vi om vad julen betyder för oss. Det visar sig att vi har både jobbiga och roliga minnen från jular som gått. Hanna delar med sig av ett jultips från sin egen familj, som kanske inte alltid varit populär bland de äldre generationerna. Leif ifrågasätter om det verkligen går att planera lust? Hanna ställer frågor om varför planerade erotiktimmar anses vara mindre romantiskt och värdefullt än om lusten kommer spontant, samt hur lust kan påverkas av förväntningar och krav.


  Tips:

 • William Masters & Virginia E. Johnson (2010) Human Sexual Response. Ishi Press.
 • Länk till en bra beskrivning av Rosemary Bassons studier om responslust
 • Medverkande: Hanna och Karin Hansson

  Publiceras: 8 dec 2020


  I det tredje poddavsnittet samtalar Hanna med Karin Hanson som är leg. psykolog och auktoriserad familjerådgivare och har läst sexologi med Hanna för… många år sen. De talar om hur Karins klienter på familjerådgivningen hanterar julen och hur de orkar med allt som ska göras. Karin ger tips på hur ni kan ta reda på hur ni vill fira jul och hon tipsar även om hur erotiken kan få plats under juldagarna.


  Tips:

 • Sarah Dawn Finer - "Maybe this Christmas"
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 1 dec 2020


  I det andra poddavsnittet fördjupar vi samtalet om vad lust är och vad som menas med att ”tappa sin lust”? Vi diskuterar olika normer som styr hur sex och lust ska vara i vårt samhälle. Det visar sig att lusten kan vara ganska svårfångad men det är inte enklare att definiera vad en relation är. Kanske handlar både lust och relationer om att vi kan klara av att leka?


  Tips:

 • Hannas mastersuppsats i sexologi från Malmö Universitet (2019): "Rävarna i lustgården. Om sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer." Hittas här!
 • Donald W. Winnicott (2003) Lek och verklighet. Natur och Kultur.
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 1 dec 2020


  I det första poddavsnittet kommer poddvärdarna Hanna och Leif att presentera sig för lyssnarna och reflektera kring vad podden kommer att handla om. Vad är lust och vilken betydelse har den i människors liv? Hur fungerar det sexologiska arbetet inom terapi, och det terapeutiska arbetet inom sexologin?


  Tips:

 • Boken "Sexologi för psykologer och psykoterapeuter" (2020) Red. Lennie Lindberg, Studentlitteratur.

 • I den boken har Hanna skrivit tre kapitel:

 • Sexualitet och religion i patientmötet
 • Psykoterapi vid sexuella funktionsproblem hos kvinnor
 • Att bli sexolog • Fler avsnitt kommer!


  Du kan även lyssna på alla Lustpoddens avsnitt på Spotify, Poddtoppen, Itunes/Apple Podcasts, Google podcasts, Acast, Podbean med flera!