PODDAVSNITT

Lustpodden - Hanna Möllås och Leif Carlsson

Här finns alla Lustpoddens avsnitt och tips samlade!

I Lustpodden kommer Hanna och Leif att samtala om ämnen som berör lust, relationer och terapi. Vi kommer även att samtala med terapeuter eller andra kunniga personer inom olika områden om dessa frågor, samt med personer som har egna berättelser om hur de har hanterat och löst olika problem och dilemman i sina liv och relationer - och vad de tycker är viktigt för terapeuter att tänka på och förbättra!

ALLA PODDAVSNITT OCH TIPS

Klicka på avsnitten för att ta del av avsnittsinformation, tips och för att lyssna direkt i din webbläsare


Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

Publiceras: 6 december 2022


I avsnitt 108 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif med utgångspunkt i avsnitten om BDSM och kristen tro. De reflekterar över skuld och smärta, och längtan efter rening, lindring och befrielse från lidande - att lusten kan finnas i avsaknaden av smärta. Leif identifierar krockar i religionshistoriska jämförelser med samtida upplevelser, och utifrån maktaspekterna av skuld återkommer Hanna till huruvida Maria, Jesu moder, verkligen kunde ge samtycke till en allsmäktig Gud.


Medverkande: Hanna Möllås, Charlotta Carlström och Leif Carlsson

Publiceras: 29 november 2022


I avsnitt 107 av Lustpodden fortsätter samtalet med forskaren Charlotta Carlström, denna gång med fokus på hur upplevelser inom BDSM-praktik kan likna spirituella och religiösa sammanhang. Leif och Hanna resonerar vidare om hur sexualitet, njutning och lidande relaterar till maktspel inom religionens värld.


Tips:

 • Charlotta Carlström (2020) Spiritual experiences and altered states of consciousness – Parallels between BDSM and Christianity. Sage Journals, Volume 24, Issue 5-6. https://doi.org/10.1177/1363460720964035.

 • Medverkande: Hanna Möllås, Charlotta Carlström och Leif Carlsson

  Publiceras: 22 november 2022


  I avsnitt 106 av Lustpodden gästas vi återigen av den fantastiska forskaren Charlotta Carlström. I dagens avsnitt berättar hon om sin forskning om (den sexuella) praktiken BDSM; vad betyder och vad innebär den? Avsnittet är första delen av två, där Charlotta nästa gång kommer att berätta om likheterna mellan BDSM-upplevelser och spiritualitet. Under de sista minuterna av dagens avsnitt gästas vi av Leif, som får många frågor om dagens ämne men som sin vana trogen är öppen och söker förståelse för det han inte riktigt förstår. Som en sann forskare!


  Tips:

 • Charlotta Carlström (2016) BDSM: paradoxernas praktiker. Malmö: Malmö högskola.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 15 november 2022


  I avsnitt 105 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om hur sexologisk behandling går till. Hanna berättar att utformandet av behandlingen beror mycket på behandlarens egen grundutbildning och fokus för vården. Utöver det är det viktigt att följa god sexologisk praxis och så långt som möjligt följa evidensbaserad vård. Tillsammans med empirisk beprövad erfarenhet kan sexologisk behandling komma bort ifrån att styras av tyckanden, moraliska värderingar och personliga åsikter. Hanna berättar också om hur systemteoretiskt tänkande gifter sig väl med sexologisk kunskap, eftersom båda områdena kan beskrivas som att olika system och relationer påverkar varandra.


  Tips:

 • Elsa Almås och Esben Esther Pirelli Benestad (2017) Sexologi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Medverkande: Hanna Möllås, Margit Leist Hagström och Ingrid Karlsson

  Publiceras: 8 november 2022


  I avsnitt 104 av Lustpodden intervjuar Hanna de båda barnmorskorna och sexologerna Margit Leist Hagström och Ingrid Karlsson. De arbetar som konsulter inom Region Skåne, som erbjuder möjlighet för personer som studerat sexologi att arbeta med klinisk sexologi via barnmorskemottagningar. Detta gör att den sexologiska vården och behandlingen i Skåne är exceptionell om vi jämför med övriga Sverige, då patienterna erbjuds sexologisk behandling inom högkostnadsskyddet. Kanske ger detta inte ”bäst sex” i Skåne, men det möjliggör för patienter att få hjälp med sexologiska besvär i offentlig vård. Margit och Ingrid berättar om hur de kom in på den sexologiska banan och varför de troligtvis kommer fortsätta med det ända tills de sitter på ”hemmet”.


  Tips: Utbildningsdag med Hanna Möllås om hur samtal kan hjälpa par med lust, sex och intimitetsproblematik!
  Fredagen den 2 december 2022
  kl. 09:00-16:00
  på plats i Jönköping eller digitalt

  Anmälan görs via emil@relationskonsulterna.se och mer info finns på relationskonsulterna.se.


  Medverkande: Leif Carlsson och Hanna Möllås

  Publiceras: 1 november 2022


  I avsnitt 103 av Lustpodden gästas Leif av en av personerna som bäst kan berätta hur du blir sexolog i Sverige! Gästen är nämligen ordförande i Nordisk Förening för Sexologiskt Auktorisationsarbete (NACS) och heter... Hanna Möllås! Tillsammans med Suzann Larsdotter arbetar Hanna med auktorisering för sexologer i Svensk förening för sexologi (SfS) och utifrån dessa erfarenheter kommer Hanna att berätta om hur det sexologiska fältet kan kvalitetssäkras genom auktorisationer och vad som krävs för att tilldelas de olika auktorisationerna inom sexologi.  Vi får även höra ett inspel från Catharina Lundgren Idh som berättar om diplomering för sexualupplysare.


  Tips:

 • Svensk Förening för Sexologi (SfS)
 • Sök auktorisation som sexolog (med de olika sökkriterierna)
 • Sök diplomering som sexualupplysare

 • Medverkande: Hanna Möllås, Annika Tamme och Paul Korrovits

  Publiceras: 25 oktober 2022


  I avsnitt 102 av Lustpodden gästas Hanna via länk av Annika Tamme och Paul Korrovits, som båda arbetar med sexologi i Estland. Annika arbetar som psykolog och Paul som androlog, och de var båda ansvariga för den sexologiska konferensen i Tartu som Hanna och många andra svenska sexologer var på. Tillsammans delar de med sig av sina erfarenheter av att arbeta sexologiskt och de beskriver de möjligheter som finns, men också de hinder som står i vägen för sexuell hälsa för människor i Estland.


  Medverkande: Hanna Möllås och flera gäster

  Publiceras: 18 oktober 2022


  I avsnitt 101 av Lustpodden påbörjas en serie om sexologins underbara värld. Det kommer mynna ut i avsnitt om hur du kan bli auktoriserad i sexologi, men även hur Hanna arbetar med sexologisk systemteori. Men i dagens avsnitt intervjuar Hanna flera sexologer när de alla var samlade på en sexologisk konferens i Tartu, Estland. De berättar om sina olika utgångspunkter för varför de började studera och arbeta med sexologi, och visar exempel på den bredd som det sexologiska arbetet inbegriper.


  Tips:

 • Fråga doktorn – Sexuell hälsa för personer med fysisk funktionsnedsättning | SVT Play

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 11 oktober 2022


  I avsnitt 100 av Lustpodden resonerar Hanna och Leif över familje- och parpsykoterapeutisk behandling och varför dessa gruppbehandlingar verkar ha svårt att få fäste i det individualiserade Sverige. Hanna berättar om sin resa till en sexologisk konferens i Tartu, som slutade i viss turbulens. Vidare samtalar de om begreppet ”moraliserande” och vikten av att våga stå upp för den svage.


  Tips:

 • Madeleine Cocozza (2022) Den systemteoretiska analysen: en utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk behandling. Lund: Studentlitteratur.
 • Madeleine Cocozza (2021) Familjelivet: om de nära relationerna. Stockholm: Carlsson bokförlag.
 • Madeleine Cocozza (2019) Forma din professionella personlighet. Lund: Studentlitteratur.
 • Madeleine Cocozza (2013) Barn far illa! Stockholm: Carlsson bokförlag.
 • Madeleine Cocozza (2011) Familjebygget- ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj. Stockholm: Carlsson bokförlag.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Madeleine Cocozza

  Publiceras: 4 oktober 2022


  I avsnitt 99 samtalar Hanna med Madeleine Coccozza som är leg. psykoterapeut, med. doktor samt författare. Utifrån sin forskning och möten med över 4000 familjer, berättar Madeleine om systemteoretisk familjeterapi. Hon berättar även om sin bok "Familjebygget", med fokus på barn, föräldraskap men även parrelationer. Hur kan vi förstå barns mående utifrån familjeterapi? Hur bevarar man erotiken i vårt stressade samhälle? Hur tar vi hand om varandra i parrelationer? Och stämmer det verkligen att barn mår bra så länge föräldrarna mår bra?


  Tips:

 • Madeleine Cocozza (2022) Den systemteoretiska analysen: en utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk behandling. Lund: Studentlitteratur.
 • Madeleine Cocozza (2021) Familjelivet: om de nära relationerna. Stockholm: Carlsson bokförlag.
 • Madeleine Cocozza (2019) Forma din professionella personlighet. Lund: Studentlitteratur.
 • Madeleine Cocozza (2013) Barn far illa! Stockholm: Carlsson bokförlag.
 • Madeleine Cocozza (2011) Familjebygget- ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj. Stockholm: Carlsson bokförlag.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 27 september 2022


  I avsnitt 98 av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif om lärdomarna från samtalet om gruppterapi med Louise Boman. Båda är lite tagna av hur intresserade de blir av ämnet och de engagerar sig för att förstå det ännu mer. Hanna berättar att hon precis har varit på ett seminarium om gruppens betydelse och fascineras av de spirituella eller mystiska inslagen i det som skapar gruppdynamik. De samtalar om vikten av att terapi måste få ta tid för att processen ska kunna leda till förändring.


  Tips:

 • TV4play.se/Kalla fakta - "Terapeuten"

 • Medverkande: Hanna Möllås och Louise Boman

  Publiceras: 20 september 2022


  I avsnitt 97 av Lustpodden samtalar Hanna med Louise Boman som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare. Utöver detta är hon gruppanalytiker och arbetar med gruppterapi. Hon berättar om hur det är att arbeta med gruppterapi, fördelarna med att samtala i grupp framför individualterapi och hur man kan gå till väga för att utbilda sig inom gruppsamtal. Hanna reflekterar kring att när ensamheten breder ut sig allt mer i samhället och ekonomin i stor utsträckning styr vår vardag, så verkar det som ett synnerligen smart drag att det satsas mer på gruppterapi!


  Tips:

 • Svenska föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling
 • Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI)
 • Karolinska institutets (KI) utbildning i Gruppbehandling (30.0 hp)

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 13 september 2022


  I avsnitt 96 av Lustpodden avslutar Hanna och Leif sommarens serie kring LUST med en summering. De resonerar över ännu fler lyssnarfrågor och funderarar över hur vi kan utmana oss i sexuella relationer. Vad är manipulation och vad är kärlek? Och vad händer när vi blir svältföda på sex?

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 6 september 2022


  I avsnitt 95 av Lustpodden påbörjar Hanna och Leif summeringen av sommarens serie om LUST, där avsnittens teman har utifrån bokstäverna som formar "lust". Tillsammans reflekterar de över frågor som lyssnarna har skickat in, och de resonerar bland annat kring kärlek, svartsjuka och ägande i relationer.

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 30 augusti 2022


  I avsnitt 94 av Lustpodden har Leif och Hanna kommit till det sista avsnittet som går igenom bokstäverna i begreppet LUST. I det sista avsnittet om ord på T, djupdyker de bland annat i begrepp som rör tjatsex, avseende manipulation och att hantera ett nej. Därefter diskuterar de hur trohet och tvåsamhet präglat vår syn på relationer. Men hur monogama är vi egentligen? Och hur förhåller sig terapeuter till sina egna ideal om tvåsamhet - eller flersamhet? Slutligen talar de om hur långvariga parrelationer kan hantera tristess och tända gnistan igen. Vad är egentligen att föredra - att tala om det, eller att medvetet tiga?

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 23 augusti 2022


  I avsnitt 93 av Lustpodden har Leif och Hanna kommit fram till den sista bokstaven i ordet LUST. De resonerar utifrån tårar och trygghet, men går även vidare och funderar över lidandet hos personer med tvångssyndrom, där tvånget berör en persons sexualitet. Här återkommer de bland annat till begreppet "groinal repsonse". Avslutningsvis berör de återupprepningstvång kopplat till trauma, där det blir tydligt att alla som utsätts för traumatiserande upplevelser använder sitt trots för att göra motstånd.

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Tips:

 • JJ Keeler (2021) Groinal Responses in OCD: What They Are and Why They Happen
 • Judith Lewis Herman (2007) Trauma och tillfrisknande. Göteborg: Göteborgs Psykoterapi Institut.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 16 augusti 2022


  I avsnitt 92 av Lustpodden fortsätter Hanna och Leif diskutera ord som berör lust utifrån bokstaven S. Nu behandlar de ord som själviskhet och sexuella synder. Hanna försöker sig även på att sia om framtiden i en sexologisk spaning. Spaningarna berör såväl sexdockor som spiritualitet, men Hanna och Leif har nog lite olika åsikter om hur människan kommer att må av dessa eventuella utvecklingar...

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Tips:

 • Rebecka Söderbladh och Leif Carlsson (2021) Det var synd - Bibliska, historiska och nutida uppfattningar. Ulriceberg: Evangelie förlag.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 9 augusti 2022


  I avsnitt 91 av Lustpodden fortsätter Hanna och Leif på sin resa genom bokstäverna som formar LUST. Idag har de kommit till S och fördjupar sig i begreppet samtycke, och tydliggör hur svårt det är att förenkla ner till att vilja eller inte vilja. Hur vet jag vad jag vill ge samtycke till? Hur står jag ut med att någon säger nej? Hur kan man tänka kring tjatsex? Hur kan man tänka kring samtycke innan, under och efter ett sexuellt möte? De funderar även kring sadism, och hur det kan hänga samman med samtycke.

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 2 augusti 2022


  I avsnitt 90 av Lustpodden gräver Hanna och Leif vidare kring ord på U som relaterar till lust och relationer. Denna gång avhandlar de U som i ungar, och berör hur lust och relationer påverkas under småbarnsåren, av barnlängtan och av normer kring barnafödande.

  Hanna och Leif talar vidare om olika perspektiv på ordet ursäkt, såsom förlåtelse, försoning och förtroende. Vad krävs för äkta förening om inte "break and repair"? Leif läser "kärlekens lov" från Bibeln och resonerar kring att den för all del brukar läsas vid vigslar - men går det överföra villkorslös gudomlig kärlek till oss människor?

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 26 juli 2022


  I avsnitt 89 av Lustpodden fortsätter Hanna o Leif att resonera kring ord om lust. Idag börjar de med bokstaven U, och resonerar kring olika maktbalanser och att vara undergiven, att undertrycka eller att vara uppvarvad. De konstaterar även att Jonna Bornemarks begrepp, asymmetrisk etik, kan hjälpa oss att resonera kring jämställdhet på nya sätt.

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Tips:

 • Jonna Bornemark (2022) Jag är himmel och hav: en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. Stockholm: Volante.
 • Charlotta Carlström: BDSM - Paradoxernas praktiker. Föreläsning på Youtube, via Malmö universitets kanal och serien "En akademisk kvart".

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 19 juli 2022


  I avsnitt 88 av Lustpodden fortsätter Leif och Hanna att reflektera om lust utifrån bokstaven L. Idag avhandlas ord och begrepp som lust, längtan, lidande, låtsas och även orden lem och lögn. Hanna myntar ett nytt koncept, ”här och där”, och förklarar varför det kan ersätta mindfullnessledorden ”här och nu” då vår fantasi kan hjälpa oss att vara närvarande "här", även om tanken är "där". De talar också om lemmens betydelse för mannens självkänsla och avslutningsvis samtalar de om hur vårt sexuella landskap ser ut.

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 12 juli 2022


  I avsnitt 87 av Lustpodden resonerar Hanna och Leif om lust utifrån bokstaven L. De poängterar återigen för Winnicotts tal om lekområde och dess betydelse för vår fantasi och lust. Utifrån hans teorier berättar Hanna om The Good Enough Sex Model, som vidgar lustfrågor från enbart medicinska aspekter till att även inkludera psykologi, biologi och sociologi.

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Tips:

 • Claire Rubin (2014) Winnicott and 'Good Enough' Couple Therapy. London: Routledge.
 • Michael E. Metz och Barry W. McCarthy (2007) The “Good-Enough Sex” model for couple sexual satisfaction.. Sexual and Relationship Therapy, Volume 22, Issue 3.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 5 juli 2022


  I avsnitt 86 av Lustpodden startar Hanna och Leif en serie avsnitt med fokus på LUST, med flera avsnitt som kommer att beröra lust från en mängd olika perspektiv! I dagens avsnitt diskuterar de kring de olika kärleksspråken och resonerar över om det går att översätta dem i sexuella språk. De samtalar kring vad lust är, skillnaden mellan lust och plikt, och likheterna mellan mat och sexlust. Hanna berättar även om begreppet ”groinal response”, som kan försvåra för oss att avläsa kroppens signaler om lust eller ångest.

  Lustavsnitten tillägnas Maria Carola-Bure som har varit med i Lustpodden (avsnitt 18) och som dessvärre har avlidit efter en tids sjukdom.


  Tips:

 • Joan Ørting (2021) De 5 erotiske sprog. Köpenhamn: Lindhardt og Ringhof.
 • Information om "Groinal response in OCD"

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 28 juni 2022


  I avsnitt 85 av Lustpodden avrundar Hanna och Leif avsnitten som handlat om äldre och sexualitet. De reflekterar över Jennys positiva och lustfyllda inställning till livet och resonerar kring de utmaningar och möjligheter som finns med samliv och dejtande i högre åldrar.


  Medverkande: Hanna Möllås och Jenny

  Publiceras: 21 juni 2022


  I avsnitt 84 samtalar Hanna med gästen Jenny, som kände igen sig i och inspirerades av avsnitt 45 och 46 om åldrande oskulder och den oförlösta sexualiteten. Jenny berättar att hon växte upp med en sexualmoral om att man ska vänta med sex till äktenskapet. Hon hade dock sin första intima relation som ogift vid 54 års ålder, då hon mötte en man där det "klickade till" och stark passion uppstod. Idag är Jenny i 70-årsåldern, känner sig fri att våga njuta och ta ansvar för sin lust. Hon berättar om sina tankar om att vara singel och dejta när man är lite äldre, om samtycke, hänsyn och hur fantastiskt det kan vara - men också hur det kan skilja sig åt från när man är yngre.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 14 juni 2022


  I avsnitt 83 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om hur sexualiteten påverkas och utmanas när vi blir äldre. De berör både det naturliga åldrandets processer, men även vad som händer med sexuell respons vid olika sjukdomar, behandlingar och läkemedel.


  Tips:

 • Demenssjukdom och sexualitet, Demenscentrum.se
 • Diabetes och sexualitet, Diabetesförbundet
 • Hjärt-kärlsjukdomar och sexualitet, Läkartidningen (2014)
 • Anna-Karin Westerlund och Malin Olsson (2010) Äldres sexualitet vid åldersförändringar och sjukdom. En litteraturstudie. Examensarbete vid Högskolan i Dalarna.

 • Medverkande: Hanna Möllås, Leif Carlsson och Jacob Oredsson

  Publiceras: 7 juni 2022


  I avsnitt 82 av Lustpodden gästas vi av socionomen Jacob Oredsson som arbetar med äldre multisjuka patienter. Det här avsnittet är det första av fyra avsnitt som på olika sätt kommer att ta upp lust och relationer i vårt åldrande. Hanna och Jacob resonerar kring vilka som ingår i gruppen "äldre", begrepp som ålderism och varför vi har så svårt att se den åldrande människan som en sexuell person. Jacob berättar om hur svårt det kan vara att lyfta in sexualiteten i samtal med äldre patienter, men även med deras anhöriga.


  Tips:

 • Artikel i SvD med Hanna Möllås, "Sexolog: Oförmågan till erektion är döden, anser många män"

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 31 maj 2022


  I avsnitt 81 av Lustpodden talar Hanna och Leif om deras reflektioner efter avsnitten med Suzann Larsdotter, som i de senaste två avsnitten har talat om sexuella läggningar och könsidentiteter. Leif begrundar begreppet heteronormativitet och vårt behov av att individuellt få identifiera sig - hur går det ihop med att se sexualitet som ett relationellt fenomen? De djupdyker i svårigheterna med att möta och förstå andra människor, eftersom vi alla har och utgår från olika tolkningar och uppfattningar. Hanna berättar om hur hon lyfter detta när hon undervisar om sexualitet, samtycke och relationer på gymnasieskolor. Avsnittet berör även frågor som: Gynnas eller hämmas vi av begreppsjakten? Vad kommer framtida generationer att tycka och tänka om vårt sätt att tänka, definiera och tala? Vad händer när vi byter ut vissa ord och begrepp, men inte förändrar våra värderingar som belastar även de nya orden? Hanna avslutar med att reflektera kring hur terapeuter kan förhålla sig till de olika definitionerna och begreppen i arbetet med sina patienter.


  Tips:

 • RFSL's begreppsordlista

 • Medverkande: Hanna Möllås och Suzann Larsdotter

  Publiceras: 24 maj 2022


  I avsnitt 80 av Lustpodden fortsätter samtalet med den begåvade sexologen, socionomen och samtalsterapeuten Suzann Larsdotter. I detta avsnitt berättar Suzann om begrepp som rör könsidentiteter, trans, könsdysfori och könsbekräftande behandling. Utöver det så sammanfattar hon även hur terapeuter bör bemöta människor i terapi kring frågor som rör både sexuell läggning och könsidentiteter - och vi får ta del av goda råd från Suzanns handledare!


  Tips:

 • Suzann Larsdotters hemsida, suzannlarsdotter.se
 • RFSL's begreppsordlista
 • Transformering.se

 • Medverkande: Hanna Möllås och Suzann Larsdotter

  Publiceras: 17 maj 2022


  I avsnitt 79 av Lustpodden gästas vi återigen av mångsysslaren Suzann Larsdotter. Suzann är socionom, har en prästutbildning, är auktoriserad sexologisk rådgivare och har en grundutbildning i psykoterapi. Hon har jobbat med sexologiska frågor under många år med såväl strukturellt folkhälsoarbete och utbildning, bland annat genom RFSU och RFSL, och med kliniskt sexologiskt arbete. I två avsnitt kommer hon nu hjälpa oss att navigera kring och reda ut olika sexologiska begrepp, definitioner och identiteter - och först ut är ett avsnitt om sexuella läggningar!


 • Suzann Larsdotters hemsida, suzannlarsdotter.se
 • RFSL's begreppsordlista

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 10 maj 2022


  I avsnitt 78 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring de senaste avsnitten som handlat om mannens underliv, smärtor och hormoner. De berör även avsnitt 34 som handlade om Mannen utifrån den tillspetsade frågan; menlös eller macho? Med utgångspunkt i begrepp som hegemonisk manlighet, reflekterar de kring den manliga identitetens förutsättningar. Hur relaterar kroppens organ till våra sexistentiella frågor? Leif ger religionshistoriska perspektiv på olika typer av män i former av tre väldigt olika kungar som beskrivs i Bibeln, medan Hanna omvandlar dessa berättelser till personligheter som kan påträffas i terapimöten.


  Medverkande: Hanna Möllås och Mikael Lehtihet

  Publiceras: 3 maj 2022


  I avsnitt 77 av Lustpodden gästas vi än en gång av endokrinologen Mikael Lehtihet. Han berättar om hormonet testosteron och hur det påverkar våra kroppar och mående. Han redogör för flera myter om testosteronets effekter, inte minst när det gäller den sexuella lusten. Mikael berättar också om vad vi kan göra för att påverka vår hormonbild på egen hand. Du som har tänkt börja med testosteron på eget bevåg, lyssna på det här avsnittet först!


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 26 april 2022


  I avsnitt 76 av Lustpodden har Hanna och Leif ett litet mellansnack om avsnitten med gäster som pratat om underlivssmärta och prostatacancer. Tillsammans resonerar de kring normer och föreställningar kring män och smärta, hur män ofta har svårt att tala om smärta och förhålla sig till den. Men samtidigt fascineras de över likheterna i hur underlivssmärta berör såväl kvinnor och män då hela livet, vardagen, träning, arbete och inte minst sexlivet blir lidande av en smärtproblematik. Hanna berättar om några uppsatser hon funnit om manlig underlivssmärta som också vittnar om hur denna typ av smärta gör att män känner sig omanliga och odugliga, och hur viktigt det är för vården att förstå vilka existentiella frågeställningar och problem som underlivssmärta och prostatacancer kan medföra.


  Tips:

 • Klas Brattgård och Gabriel Solinger (2018) En smärtsam upptäckt – Underlivssmärta hos unga män och dess relation till psykologiska faktorer. Psykologexamensuppsats från Örebro universitet. Läs fulltext här!
 • William Jarting och Ludvig Sandberg (2020) Den dolda smärtan - yngre mäns upplevelse av underlivssmärta. Psykologexamensuppsats från Örebro universitet. Läs fulltext här!
 • Text och bild om penisens inre delar på RFSU's hemsida

 • Medverkande: Hanna Möllås och Lars-Ove Bengtsson

  Publiceras: 19 april 2022


  I avsnitt 75 av Lustpodden gästas vi av Lars-Ove Bengtsson som är ordförande i ProLiv i Jönköping, som jobbar med att stötta patienter och anhöriga som fått besked om prostatacancer. Lars-Ove har själv blivit friskförklarad efter sin långa kamp med cancern, så hans berättelse ger hopp om att såväl livet som sexualitet och njutning kan fortsätta efter att sjukdomen påvisats. Lars-Ove berättar också om hur vården som tidigare har varit väldigt eftersatt håller på att förbättras, och han uppmanar alla män att se till att gå på undersökningar för att kunna upptäcka cancern i tid!


  Tips:

 • Hitta din lokala patientförening hos Prostatacancerförbundet här!

 • Medverkande: Hanna Möllås, Leif Carlsson och Mikael Lehtihet

  Publiceras: 12 april 2022


  I avsnitt 74 av Lustpodden får vi möta endokrinologen Mikael Lehtihet som har både jobbat och forskat inom andrologi i många år, och i synnerhet med frågor om manlig hälsa och sexuella dysfunktioner. Mikael berättar om att forskning kring manlig underlivssmärta är eftersatt och att vi beklagligt nog inte vet så mycket mer idag om smärttillståndens orsaker, än vad vi visste för 20 år sedan. Han berättar dock om vad som är viktigt att tänka på i bemötandet av dessa patienter och ger sina tankar om vad behandlingen bör fokusera på. Han konstaterar att många män har svårt att prata om den här typen av problem och av olika anledningar söker de inte hjälp, samtidigt som det heller inte finns tydliga riktlinjer vart män ska söka hjälp i dessa avseenden. Efter intervjun med Mikael så kilar allas vår Leif in med några av sina kloka reflektioner!


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 5 april 2022


  I avsnitt 73 tar Hanna och Leif vid samtalet om underlivssmärta för kvinnor, med utgångspunkt i avsnitten med Anna Nordin. De tar avstamp i hur underlivssmärta väcker olika typer av förluster i livet avseende kroppsuppfattning, självbild och njutning. Dessa förluster kräver sorgearbete och tid att få hantera hur livet, kroppen och sexualiteten förändras. Hanna och Leif resonerar även kring hur underlivssmärta hos kvinnor påverkar synen på graviditet, förlossning och moderskap. Leif drar paralleller till hur kvinnors sexualitet redan på Bibelns tid var förknippad med funktionen att kunna bära ett barn. De samtalar om hur normerna och kraven har förändrats, men undrar över varför det fortfarande - år 2022! - är så svårt att samtala om dessa viktiga frågor?


  Tips:

 • Renita Sörensdotter (2021) Vaginalsamlagets självklarhet: Samlagssmärta som ett nyckelbegrepp för hur personal på ungdomsmottagningar begripliggör unga kvinnor med vulvasmärtor. Lambda Nordica, 2021:1, s. 80-105. Läs fulltext här!
 • Barbro Lenneér Axelsson (2010) Om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och Kultur.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Anna Nordin

  Publiceras: 29 mars 2022


  I avsnitt 72 av Lustpodden fortsätter Hanna att tala med Anna Nordin om hennes magisteruppsats ”Mitt underliv gör att jag inte är tillräcklig”. I dagens avsnitt ligger fokus på deltagarnas behov av bra och rätt vård, och hur de fått kämpa för att få hjälp. Anna ger råd och tips till vårdpersonal samt reflekterar över hur vi bör samtala mer kring samtycke och hur smärtproblematiken påverkar parrelationer. Anna ger även uppmuntran till dig som brottas med problematiken och avslutar samtalet med att det finns hopp!


  Tips:

 • Emily Nagoski (2015) Come as You Are. New York: Simon & Schuster.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Anna Nordin

  Publiceras: 22 mars 2022


  I avsnitt 71 av Lustpodden samtalar Hanna med Anna Nordin som har skrivit en magisteruppsats med titeln "Mitt underliv gör att jag inte är tillräcklig: om hur det är att leva med vestibulodyni". Resultaten i Annas studie överensstämmer tydligt med hur patienter kan beskriva att de påverkas av långvarig underlivssmärta, och dagens samtal fokuserar därför på att beskriva hur smärtan skapar lidande i personens självkänsla och att det ger stora konsekvenser på såväl sexualiteten som i sexuella relationer. Samtidigt beskriver studien hur smärtan och måendet kan bli meningsbärande och öppna upp för helt nya sätt att se på sin kropp, njutning, sex, behov och gränser. Samtalet med Anna kommer att fortsätta nästa vecka, och då med mer fokus på deltagarnas kamp för att få hjälp från vården samt vad behandlare behöver tänka på i mötet med människor som lever med denna typ av långvarig underlivssmärta.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 15 mars 2022


  I avsnitt 70 av Lustpodden fyller Hanna år och tillsammans med Leif gläds de åt att göra det 70:e avsnittet. Det är det första av flera avsnitt om underlivssmärta som påverkar sexualiteten och livet i stort. Hanna botaniserar bland alla olika diagnoser och beskrivningar av underlivssmärta som finns för både kvinnor och män. Hanna lyfter även att mäns underlivssmärtor inte är lika beforskade som kvinnors, och i en diskussion om olika ord för könsorganen känner sig Leif inte helt bekväm. Hur, när och av vem ska dessa ord egentligen användas?


  Tips:

 • Åsa Åbom (red.) (2021) Fittskrift - En antologi om fittor. Visby: Tant Gul Bok och serieförlag.
 • Olle Haglund (2003) Under bältet - en bok om mannens okända underliv. Järvsö: Bauer Bok.
 • Socialstyrelsens "Kartläggning av vestibulit - Förekomst och behandling av flickor och kvinnor med vestibulit samt behov av kunskapsstöd" som PDF

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 8 mars 2022


  I avsnitt 69 av Lustpodden utgår samtalet mellan Hanna och Leif från människors strävan och längtan efter perfektion. Att denna längtan efter ett utopisk mål ibland sätter krokben för oss och istället skapar prestationsångest. Religionshistorikern Leif svarar på frågor om hur den kristna läran talat om helgelse, (lov)sångers mystiska påverkan och bibeltexter om att "jaget ska bli mindre och Gud ska bli större" - med betoning på hur farligt det kan vara att tillämpa religiösa texter som är tagna ur sitt sammanhang. Hanna gör kopplingar till hur strävan och längtan efter perfektion återfinns inom sexologin, och tillsammans reflekterar de kring hur prestation och strävan efter perfektion i det sekulära samhället har omformulerats till den perfekta kroppen, hälsan eller livet. Hanna menar att vi behöver hitta en balans mellan att vara nöjda, men inte känna att man ska nöja sig. Samtalet hamnar, som så många gånger förr, i talet om lekområde och att vara good enough!


  Tips:

 • "Gabriellas sång" med Helen Sjöholm från filmen "Så som i himmelen" på Spotify

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 1 mars 2022


  I avsnitt 68 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring de negativa sexuella och relationella konsekvenser som människor som har växt upp i stränga religiösa miljöer kan beskriva i terapirummet. Då det kan vara svårt att finna en terapeut som både förstår det religiösa och de sexologiska perspektiven, ger Hanna konkreta tips för hur terapeuter kan bemöta dessa patienter genom att integrera MESS-modellen (Method of Erasing Sexual Shame) och PLISSIT-modellen med sina egna åsikter och erfarenheter av att möta dessa "sexistensiella" frågeställningar. Missa inte Hannas tips om en passade musikalsång för dagens ämne!


  Tips:

 • Tina Schermer Sellers (2018) Supervision Issues in Working With Conservative Christian Clients. Kapitel 14 i The art of sex therapy supervision. New York: Routledge.
 • Musikallåten Turn it off från "The Book of Mormon" på Youtube
 • Musikallåten Turn it off från "The Book of Mormon" på Spotify

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 22 februari 2022


  I avsnitt 67 av Lustpodden samtalar Leif och Hanna om hur barns och ungas sexualitet och personlighet påverkas av att växa upp i religiösa miljöer, och skillnaderna mellan hur bra eller dålig religion påverkar deras sexuella hälsa. Hur påverkar det barn att växa upp med hot om stränga straff eller hotet om ett helvete? Hanna menar att det är viktigt att eftersträva en sexualmoral som passar med vår egen personlighet. Annars hamnar vi lätt i att försöka förtrycka och förneka vår sexualitet - och därmed också vår personlighet. Hanna berättar även om hur hon brukar möta och samtala med barn om deras rädslor inför Gud.


  Tips:

 • Om du önskar ta del av en PDF-fil av boken Barn i religionernas värld (2011), maila till Jenny Berglund via jenny.berglund@su.se
 • Augustinus Aurelius (2010, första oavkortade och tillgängliga svenska översättningen) Augustinus bekännelser. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 15 februari 2022


  I avsnitt 66 av Lustpodden resonerar Hanna och Leif vidare om barns religionsfrihet med anledning av SVT-dokumentären Gud som haver barnen kär. Handlar religionsfriheten om frihet från, eller till religion? Barnkonventionen sätter fokus på att stat och familj ska ta fasta på det som är bäst för barnet. Men vem kan avgöra det? Och när i tiden ska det vara bäst för barnet - här och nu, när barnet blivit vuxet eller i evigheten? Hanna och Leif menar att det går att skilja på bra och dålig religion. Hanna berättar om boken "Barn i religionernas värld" av Jenny Berglund & Gunilla Gunner, samt pekar på Pehr Granqvists resonemang utifrån anknytningsteori. Hanna berättar även om hur hon själv haft existentiella samtal med en elvaåring som berättat för henne om vad meningen med livet är.

  Detta avsnitt lägger även grunden för nästkommande avsnitt där Hanna och Leif ska resonera kring hur barn och unga påverkas i sin sexualitet av att uppfostras i religiösa miljöer, och vad talet om ”att gå evigt förlorad” gör med vår personliga utveckling.


  Tips:

 • Jenny Berglund & Gunilla Gunner (red.) (2011) Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber.
 • Pehr Granqvist (2020) Attachment in religion and spirituality. A wider view. New York: The Guilford Press.
 • Hjalmar Sundén (1959) Religionen och rollerna: ett psykologiskt studium av fromheten. Uppsala: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag.

 • Dokumentärserien "Gud som haver barnen kär" på SVT Play
 • Debattartikel i Dagen, "När ledarskap fallerat hjälper inte pekpinnar och fördömanden", av Hanna Möllås och Leif Carlsson

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 8 februari 2022


  I avsnitt 65 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring tro och misstro - och hur hopp finns där emellan. Samtalet kopplas till begrepp om hur vi formar tilltro till oss själva och andra redan under den första tiden i livet, när det lilla barnet lever i symbios med sin vårdnadshavare. En symbios som successivt måste brytas för att barnet så småningom ska kunna bli en självständig individ. Denna symbiosprocess upprepas även i vuxna relationer, där förälskelsen övergår till en mer realistisk relation - men påverkar även människors religiösa tro. Hanna förklarar vikten av att lära sig att hantera tvivel och misstro. Ett moget och realistiskt hopp finns när en människa kan bryta den naiva tilliten, men utan att hamna i total misstro.


  Tips:

 • Göran Bergstrand (1988) Tro och misstro. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Göran Bergstrand (2017) En illusion och dess utveckling: om synen på religion i psykoanalytisk teori. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Erik Homburger Erikson (2014) Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Donald Winnicott (2003) Lek och verklighet. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Stefan Hansen (2000) Från neuron till neuros : En introduktion till modern biologisk psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Paul Tillich (1977) Modet att vara till. Lund: Studentlitteratur.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 1 februari 2022


  I avsnitt 64 av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över Elisabeths berättelse från förra veckan, när religionen formar ett lidande ända upp i vuxen ålder. Samtalet fokuserar kring hur viktigt det är att komma ut ur sitt lidande i sin självbild till ett mer sant jag, och att detta även kan innebära att man måste omformulera såväl sig själv som sin gudsbild. Leif drar paralleller till berättelsen om Job från Gamla testamentet, och hur han hanterade sitt enorma lidande. För att spetsa till det lite extra så liknar Leif fyra av Jobs förmanande vänner vid terapeuter, och Hanna bistår med analyser av deras terapeutiska (icke) kvaliteter.


  Medverkande: Hanna Möllås och Elisabeth

  Publiceras: 25 januari 2022


  I avsnitt 63 av Lustpodden får vi möta Elisabeth som berättar om hur hennes uppväxt i en frikyrklig miljö gav ett lidande som har följt med henne genom livet. När hon som ung flicka insåg att hon var förälskad i en tjej, så förstod hon att detta inte skulle accepteras av omgivningen. Elisabeth försökte länge och med alla medel att förneka dessa tankar och känslor, dels genom att utsätta sig för riskfyllda situationer men också på senare tid genom överdrivet arbetande och träning. Elisabeths berättelse och liv får dock en hoppfull vändning när hon nu som 49-åring vågar vara sann mot sig själv och komma ut som bisexuell.


  Tips:

 • Facebook-gruppen "De fria fåren - Vi som dekonstruerar, lämnar eller förändrar vår tro".

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 18 januari 2022


  I avsnitt 62 samtalar Hanna och Leif om hur vi bäst bemöter människor som tror på konspirationsteorier eller har starka ideologier. Hanna berättar om att en grundförutsättning för terapi är att patienten känner förtroende för terapeuten så att det kan skapas en allians dem emellan. Men hur gör man då när man möter par som har helt olika åsikter i olika konspirationer? Ska terapeuten alltid förhålla sig neutral, och vad innebär olösliga problem? Hanna tipsar också om hur terapeuten kan utmana patienten att tänka och hantera livet på nya sätt och tillsammans resonerar de även kring fallgropar med sanningsbegreppet. Leif resonerar kring att religiösa texter alltid kan tolkas olika.


  Tips:

 • Patrik Oksanen: "Då sanningen försvinner väntar den postdemokratiska världen". Ledare i tidningen Hela Hälsingland 27 juli 2016.

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 11 januari 2022


  I avsnitt 61 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om vad en konspirationsteori är, hur de formas och vem som tror på dem. Samtalet berör även hur starka ideologier lätt kan frodas i demokratiska samhällen. För att kunna klara av att stå ut med att vi inte har alla svar på livets stora frågor, framhåller Hanna att filosofiska samtal bör hållas med barn i redan skolåldern, då det kan vara behjälpligt gällande existentiell ångest. Leif berättar bland annat om bibliska texter som kan kopplas till rädsla för covid-19-vaccinet, och tillsammans resonerar de vidare kring retorik, ifrågasättande och tillgång till information, samt hur vi "skammar" och socialiserar varandra till att följa trender och teorier.


  Tips:

 • Leif Carlsson (2004) Round Trips to Heaven. Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity. Lund Studies in History of Religions 19. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
 • Leif Carlsson (2007) Tröst och trots: Uppenbarelseboken. Örebro: Libris.
 • Leif Carlsson (2013) ”Det förkastade judefolket”. Synen på judar och judendom i svenska skolläromedel. Limhamn: Sekel bokförlag.
 • Martin Forster (2020) Forskning om konspirationsteorier. www.forster.se.
 • Föreläsning om konspirationsteorier och covid-19 med Andreas Önnerfors på UR Play

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 4 januari 2022


  I avsnitt 60 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring de ämnen som har berörts under det gångna året. De reflekterar också över frågor och kommentarer som har inkommit från Lustpoddens lyssnare. Självklart så blickar de också framåt mot nya avsnitt och vad som komma skall under 2022!


  Medverkande: Hanna Möllås och Charlotta Carlström

  Publiceras: 28 december 2021


  I avsnitt 59 av Lustpodden fortsätter samtalet med sexualitetsforskaren Charlotta Carlström om hennes forskning kring HBTQ och frikyrkan. Charlotta byter bland annat ut det laddade begreppet omvändelseterapi till omvändelsemetoder, beskriver hur internaliserad homonegativitet påverkar den psykiska hälsan och betonar den starka roll och makt som pastorer besitter i att både kunna välsigna och bekräfta människor, men likväl också kunna fördöma och exkludera dem. Charlotta reflekterar även kring vad kyrkliga ledare, pastorer, själavårdare och församlingsmedlemmar behöver tänka på för att göra frikyrkan till en tryggare plats för alla, men även vad terapeuter behöver ha förståelse för i mötet med personer med den här typen av berättelser.

  Avsnittet avslutas med att Hanna bjuder in Leif igen och tillsammans avrundar de året med tankar och reflektioner inför kommande poddavsnitt!


  Tips:

 • Charlotta Carlström (2020)“God’s word does not change as trends do” – contemporary discourses on homosexuality in Swedish Christianity. Diskursanalys om hur homosexualitet diskuteras i tidningen Dagen. Klicka här för att läsa den vetenskapliga artikeln, DOI: 10.1080/13558358.2020.1790988

 • Medverkande: Hanna Möllås och Charlotta Carlström

  Publiceras: 21 december 2021


  I avsnitt 58 av Lustpodden samtalar Hanna med Charlotta Carlström, som är lektor och forskare inom sexologi och sexualitetsfrågor. Samtalet utgår från Charlottas forskningsprojekt och kommande bok, där hon har intervjuat 29 personer om deras upplevelser gällande HBTQ, sexualitet och kristen frikyrklighet. Samtalet är i två delar och i detta avsnitt beskriver Charlotta flera olika berättelser om bland annat internaliserad skam, tystnadskultur och exkluderande, men också om hur hon tillämpar Foucaults teorier för att analysera och förstå de sexuella normerna och reglerna inom frikyrkan.


  Tips:

 • Charlotta Carlström (2020)“God’s word does not change as trends do” – contemporary discourses on homosexuality in Swedish Christianity. Diskursanalys om hur homosexualitet diskuteras i tidningen Dagen. Klicka här för att läsa den vetenskapliga artikeln, DOI: 10.1080/13558358.2020.1790988

 • Medverkande: Hanna Möllås och gästerna Robyn och Kajsa

  Publiceras: 14 december 2021


  I avsnitt 57 av Lustpodden fortsätter samtalet mellan Hanna och gästerna Robyn och Kajsa. Denna gång har samtalet fokus på Kajsas berättelse om hur det är att vara förälder till en person som identifierar sig som pansexuell och icke-binär, och hur det i synnerhet har varit inom en frikyrklig kontext. Tillsammans för de samtalet vidare om vilka reaktioner de har fått under deras respektive "komma ut"-process, samt deras tankar om hur kyrkan kan och bör samtala mer och bättre kring frågor som rör sexualitet, könsidentitet och relationer.


  Medverkande: Hanna Möllås och gästerna Robyn och Kajsa

  Publiceras: 7 december 2021


  I avsnitt 56 gästas Lustpodden av Kajsa och Robyn. Kajsa är Robyns förälder och tillsammans med Hanna för de ett samtal om "komma ut"-processer gällande sexuell läggning och könsidentitet och att samtidigt vara medlem i en frikyrka och ha en kristen tro. I denna första del av samtalet berättar Robyn sin personliga berättelse och om hur hen har funnit stöd i sin process, men även hur värdefullt det är att kunna stötta andra i liknande situationer. Robyn reflekterar även över hur människor runt omkring på olika sätt kan hjälpa eller stjälpa en person som är på olika stadier i sin process.

  I nästa avsnitt kommer Kajsa att berätta mer om att vara förälder till ett barn i en "komma ut"-process, i synnerhet inom en frikyrklig kontext, men även fördjupa samtalet kring frikyrka, tro och sexualitet idag.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 30 november 2021


  I avsnitt 55 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om vilka psykologiska konsekvenser som de olika religiösa förhållningssätten till sexualitet kan ge. Hanna jämför en viss elitistisk andlighet med att vara elitidrottare i den bemärkelsen att allt i tillvaron kretsar kring att göra allt rätt, hela tiden, för att uppnå ett visst mål. När dessa människor sedan eventuellt lämnar den typen av sammanhang så kan de känna sig lurade av sig själva, sin tro och sammanhanget. Under samtalet betonas att såväl konservativa som liberala grupperingar kan forma trångsynta strukturer som medlemmarna inte mår bra av.

  Som en bonus avslutas detta avsnitt med låten "Aldrig önskade han dig gömd" av och med Hannas prisbelönta svägerska, Martina Möllås.


  Tips:

 • Panelsamtal som leds av Elisabeth Wickzell den 8 december kl 19:00-20:30 kring lidande och läkedom efter frikyrkan
 • "Från Livets ord till Pride". Poddavsnitt på Naudio med Suzann Larsdotter.
 • Pehr Granqvist (2020) Attachment in religion and spirituality. New York: Guilford Press.
 • "Aldrig önskade han dig gömd" av Martina Möllås på Spotify

 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 23 november 2021


  I avsnitt 54 fortsätter Leif och Hanna att samtala kring olika förhållningssätt till sexualitet som finns inom kyrkan. Hanna går igenom fyra olika grupperingar avseende förhållningssätt till religiösa texter i kristna sammanhang, och hur de respektive riktningarna påverkar synen på sexualiteten. Denna indelning kan vara behjälplig för att förstå den spännvidd som råder gällande hur människor i religiösa kontexter kan tolka sexualitetsfrågor, men också ge viktiga lärdomar om vilka konsekvenser de kan få.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 16 november 2021


  I avsnitt 53 av Lustpodden talar Hanna och Leif vidare om frikyrkans förhållande till sexualitet. De samtalar kring erotiserad andlighet och att det finns många liknande drag mellan religiösa och sexuella uttryck och behov. När det sker med frivillighet och samtycke, kan dessa områden berika varandra. Men om det inte gör det, så kan människor istället känna att de blir förförda och kidnappade i sin längtan. Hanna berättar även om hur personer kan må efter att ha blivit utsatta för övergrepp av religiösa ledare.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 9 november 2021


  I avsnitt 52 av Lustpodden startar Hanna och Leif en serie avsnitt som kommer att handla om hur sexualiteten hanteras inom kyrkan, och frikyrkan i synnerhet. I detta första avsnitt berättar religionshistorikern Leif om hur väckelserörelsen och frikyrkan var delaktiga i en stor folkrörelse som förändrade det svenska samhället. Leif berättar om hur begreppet synd har hanterats och hur det påverkat frikyrkans medlemmar. Hanna och Leif påbörjar även att reflektera kring hur frikyrkan har hanterat och hanterar sexualitet och hur det har påverkat medlemmarnas mående och relationer.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 2 november 2021


  I avsnitt 51 av Lustpodden resonerar Leif och Hanna vidare kring det sista samtalet med Thomas och hans berättelse om sexmissbruk, att få en ADHD diagnos men också om hans väg mot den kristna tron och katolska kyrkan. Hanna berättar om relationen mellan hypersexuella beteenden och ADHD, men även hur ADHD-symtom kan relatera till tidiga trauman. Samtalet berör också om hur kroppen och hälsan påverkas av det sexuella maniska jagandet som Thomas levt i och hur hans kropp till slut sa ifrån.


  Tips:

 • 1177 Vårdguiden om ADHD
 • Richard Gill (2019) Addictions from an attachment perspective: Do broken bonds and early trauma lead to addictive behaviours? London: Routledge.
 • Lorenzo Soldati, Francesco Bianchi-Demicheli, Pauline Schockaert, John Köhl, Mylène Bolmont, Roland Hasler & Nader Perroud (2020) Association of ADHD and hypersexuality and paraphilias. DOI: 10.1016/j.psychres.2020.113638
 • Servet Karaca, Ayman Saleh, Fatih Canan & Marc N. Potenza (2017) Comorbidity between Behavioral Addictions and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: a Systematic Review. DOI: 10.1007/s11469-016-9660-8

 • Medverkande: Hanna Möllås och Thomas

  Publiceras: 26 oktober 2021


  I avsnitt 50 av Lustpodden fortsätter Hanna den andra delen av samtalet med gästen Thomas. I detta samtal reflekterar Thomas över hur det ledde fram till att han fick sin ADHD-diagnos i 50-årsåldern, och hur hans liv och sexmissbruk har påverkats av hans ADHD. Thomas berättar också om hur hans kropp och hälsa har tagit skada av all stress och ständiga jagande, men att han på senare tid har funnit ett lugn och inre ro i den katolska kyrkans sammanhang och i sin kristna tro.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 19 oktober 2021


  I avsnitt fyrtionio av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över förra veckans avsnitt där Thomas berättade om sitt sexmissbruk. De samtalar kring begreppet sexmissbruk och hur längtan efter genuina möten kan försvåras av rädslan för närhet och sårbarhet. Och går det verkligen att behandlas för att man är beroende av kärlek?


  Tips:

 • Hemsidan för SLAA - Anonyma sex- och kärleksberoende, där bland annat dokumentet med SLAA's "Kännetecken på sex- och kärleksberoende" går att finna

 • Medverkande: Hanna Möllås och Thomas

  Publiceras: 12 oktober 2021


  I avsnitt fyrtioåtta av Lustpodden får du lyssna till det första av två samtal mellan Hanna och gästen Thomas.

  Thomas kallar sig för tillfrisknande från ett trettioårigt sexmissbruk i det första samtalet berättar han om hur det på olika sätt har påverkat honom och hans liv, relationer och sexualitet. Thomas fick sin ADHD-diagnos i övre 50-årsåldern och i det andra avsnittet kommer Thomas att berätta mer om hur det har kunnat få honom att förstå mer av sig själv och de svårigheter som han har upplevt med närhet och relationer. Thomas kommer även att berätta vilken betydelse kyrkan och den kristna tron har haft i hans sökande efter sammanhang och inre lugn.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 5 oktober 2021


  I avsnitt fyrtiosju av Lustpodden resonerar Leif och Hanna vidare om vår längtan efter sexualitet, relationer och kärlek. Utifrån vår längtan formas förväntan efter att få mening i livet, känna oss sedda, trygga och viktiga. Men vad händer med oss när vår förväntan inte blir uppfylld? Hanna filosoferar över kärlekens paradox och vad den gör med oss.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 28 september 2021


  I avsnitt fyrtiosex av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över Görans berättelse om oskuld och oförlöst sexualitet i den senare delen av livet från förra avsnittet. Hanna och Leif diskuterar begreppet oskuld och vad talet om oskuld och vår längtan efter sexuella och relationella erfarenheter gör med oss. Samtalet berör även INCEL-begreppet och lyfter existentiella aspekter av den oförlösta sexualiteten.


  Medverkande: Hanna Möllås och Göran

  Publiceras: 21 september 2021


  I avsnitt fyrtiofem samtalar Hanna med gästen Göran om hur det är att vara en åldrande oskuld. Samtalet berör längtan och förväntningar gällande sexualitet och relationer, men också hur ensamhet och en oförlöst sexualitet kan ge upphov till väldigt mörka tankar. Göran berättar om hur han känner ambivalens mellan att å ena sidan ha en stark längtan efter sexuell aktivitet, och å andra sidan känna ånger och vara rädd för besvikelser.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 14 september 2021


  I avsnitt fyrtiofyra av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare om orgasmer, med särskilt fokus på vår fixering vid upplevelsen. Jagandet efter den ultimata orgasmiska upplevelsen kan vara stressande och göra att vi fastnar i ett jämförande, snarare än att bejaka och glädjas åt den egna upplevelsen. Jakten kan även driva oss till att försöka köpa fram upplevelsen, men också till att använda olika droger i strävan att nå den ultimata kicken. Under samtalet berättar Leif även om vad som är skrivet om orgasmer i Bibeln, men introducerar även ämnet om sex i österländska religioner.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 7 september 2021


  I avsnitt fyrtiotre av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om orgasmer; vad som sker i kroppen och vad de betyder för den egna och den relationella sexualiteten. Hanna berättar om fysiologin kring orgasmen och allt som behöver fungera för att kroppen ska kunna få en orgasm. Under samtalet diskuteras även vad som kan anses vara en orgasm, komplexiteten bakom "orgasmglappet", att "fejka" orgasm, men även problematiken kring att orgasmer kan vara smärtsamma. Det blir snabbt tydligt att detta ämne är för stort för att avgränsas till endast ett samtal, så fortsättning följer i nästa avsnitt!


  Tips:

 • Länk till 1177s råd och tips för bäckenbottenträning ("knipövningar")
 • Kerstin Uvnäs Moberg (2009): Närhetens hormon : oxytocinets roll i relationer. Stockholm: Natur & Kultur Akademi.
 • Åsa Åbom (red.), Xenia Klein, Suzann Larsdotter, Desireé Ljungcrantz, Karin Milles & Renita Sörensdotter (2021): Fittskrift - en antologi om fittor. Stockholm: Tant Gul Bok- och serieförlag.
 • Elin Gahm (2017): Praktisk sexualmedicin. Lund: Studentlitteratur AB.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 31 augusti 2021


  I avsnitt fyrtiotvå av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare kring hur relationer till djur påverkar vår hälsa. Hanna berättar om olika forskningsprojekt som visat på hur djur kan hjälpa människor att må bättre i olika sammanhang, och Leif dyker ned i djurens betydelse inom religionernas värld. Hur kan denna kunskap användas inom terapi, och hur kan djur hjälpa oss att bli bättre i våra relationer till andra människor?


  Tips:

 • Länk till forskningsprogrammet "Hästen, hunden och den mänskliga hälsan" vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Länk till Catarina Carlssons avhandling "Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal" vid Linnéuniversitetet
 • Medverkande: Hanna Möllås och Veronica Höglund

  Publiceras: 24 augusti 2021


  I avsnitt fyrtioett av Lustpodden samtalar Hanna med Veronica Höglund om relationen till djur, i synnerhet hästar och hundar. Hanna erkänner att hon inte är så bekväm med djur och därför behöver mer förståelse för personer som kommer till terapi och säger att hästen är viktigare än partnern i deras liv. Veronica berättar om hur samvaron med djur kan lära oss att läsa av känslor, och hur hon kan använda denna kunskap i sitt människovårdande arbete.


  Tips:

 • Gunilla Silfverberg & Henrik Lerner (2020): Hästen och den mänskliga hälsan. Stockholm: Appell förlag.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 17 augusti 2021


  I avsnitt fyrtio av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare om vilka likheter det finns mellan vår relation till mat och till sex. Samtalet utvecklar resonemangen om tjockhat och bedömandet av storlekarna på människors kroppar. Leif liknar bland annat dagens besatthet av att mäta midjemått med hur 1920-talets rasbiologi tyckte att det gick att avgöra en persons karaktär och moraliska beskaffenhet utifrån omkretsen på dess skalle... Hanna resonerar vidare kring hur vårt behov av näring och vårt behov av närhet sammanflätas under den första tiden i våra liv.


  Medverkande: Hanna Möllås och Mats Frost

  Publiceras: 10 augusti 2021


  I avsnitt trettionio av Lustpodden samtalar Hanna med sjukgymnasten Mats Frost om det som Mats kallar för tjockhatsepidemin. Mats menar att den systematiska mobbningen av tjocka personer är kränkande och gör det ofta svårt att få rätt vård och hjälp. Mats har själv kämpat med ätstörning och berättar om flera olika erfarenheter av vårdmöten. Samtalet ifrågasätter även det ständiga fokuset på kroppens utseende, och hur lite utsidan egentligen speglar vårt faktiska mående, vår hälsa eller vem vi är på insidan.


  Tips:

 • Erik Hemmingsson (2018): Slutbantat : Förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut. Stockholm: Bonnier Fakta.
 • Länk till podden VIKTIGT! med My Westerdahl och Erik Hemmingsson
 • Länk till Mats Frosts artikel i Fysioterapi, "Vi lever mitt inne i en tjockhatsepidemi"
 • Länk till Susanne Brandheims avhandling om viktstigmatisering i DiVA: A systemic stigmatization of fat people" (2013)
 • Länk till Anna Sweeneys konto på Instagram.
 • Evelyn Tribole & Elyse Resch (4th ed., 2020): Intuitive Eating: An Anti-Diet Revolutionary Approach. New York: St Martin's Press.
 • Länk till hemsidan för Health At Every Size (HAES).
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 3 augusti 2021


  I avsnitt trettioåtta av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring en sexologisk metod; sensibiliseringsträning, eller beröringsträning, vilken syftar till att återerövra sex som en naturlig process i kroppen och att känna sig bekväm med fysisk beröring. Metoden började utvecklas av det sexologiska radarparet Masters och Johnson under 1960-talet och Hanna resonerar kring att metodens lite dåliga rykte kan bero på att den ofta har framhållits och använts med ett felaktigt fokus, vilket har fått par att förvänta sig en "quick fix" på sin ofta komplexa problematik.


  Tips:

 • Linda Weiner & Constance Avery-Clark (2017): Sensate Focus in Sex Therapy The Illustrated Manual UK, London: Routledge.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 27 juli 2021


  I avsnitt trettiosju av Lustpodden samtalar Leif och Hanna om orsakerna till att människor ibland kan känna dalande lust i långvariga parrelationer. Hanna utgår från systemteoretiska perspektiv för att förklara hur man kan inringa orsaker till varför lusten påverkas. Hanna berättar också om att vissa par kan känna motstånd mot att faktiskt genomföra de förändringar som behövs för att få mer lust och sex i parrelationen. Vad kan egentligen detta motstånd bero på?


  Tips:

 • Hannas mastersuppsats i sexologi från Malmö Universitet (2019): "Rävarna i lustgården. Om sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer." Klicka här för att ladda ner uppsatsen från DiVA!
 • Kristen P. Mark & Julie Lasslo (2018) Maintaining Sexual Desire in Long-Term Relationships: A Systematic Review and Conceptual Model. The Journal of Sex Research 55(3):1-19. Artikeln finns som PDF här
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 20 juli 2021


  I avsnitt trettiosex av Lustpodden talar Leif och Hanna vidare om barn och sexualitet. Hanna berättar om hur hon arbetar med barn i terapi kring sexualitet. Samtalet betonar att samtidigt som det ska råda nolltolerans mot att barn utsätts för sexuella övergrepp, så är det även viktigt att komma ihåg att barn är sexuella varelser. Hanna belyser betydelsen av detta förhållningssätt och arbete för att barnen, i egenskap av att vara nästa generation vuxna, ska kunna leva i respektfulla relationer och kunna njuta av kroppslighet, sexualitet och ta ansvar för sina handlingar.


  Tips:

 • Maria Carola-Bure (2020): Psykosexuell utveckling. Kapitel i "Sexologi för psykologer och psykoterapeuter". Red Lennie Lindberg.
 • Rikshandbok för barnhälsovården
 • Medverkande: Hanna Möllås och Johan Claesson

  Publiceras: 13 juli 2021


  I avsnitt trettiofem av Lustpodden samtalar Hanna med Johan Claesson som har skrivit en uppsats om barnböcker som lär barn om sexualitet. Johan arbetar som förskollärare och berättar varför det är viktigt att börja tidigt med god sexualupplysning för barn, och hur förskolan kan arbeta med dessa frågor.


  Tips:

 • Magisteruppsats av Johan Claesson (2020): Från realism till normkritik: Barnböcker om sexualitet för barn i förskoleåldern under ett halvt sekel, 1970 talet till 2010 talet. Klicka här för att ladda ner uppsatsen via Stockholms universitets uppsatsportal
 • Rädda barnens vägledning: Stopp! Min kropp!
 • Christian Eidevald (2016) Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och förebyggande arbete. Malmö: Gleerups Utbildning AB
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 6 juli 2021


  I avsnitt trettiofyra av Lustpodden diskuterar Hanna och Leif uppfattningar som påverkar mannens sexualitet och självbild. Traditionellt sett har bilden av mannen formats av kroppskontroll, maktutövande och självupptagenhet, där den manliga sårbarheten ofta har bagatelliserats och till och med förlöjligats. Men förhoppningsvis håller nya mansbilder på att träda fram!


  Tips:

 • Thomas Johansson (2000) Det första könet: mansforskning som reflexivt projekt. Lund: Studentlitteratur.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 29 juni 2021


  I avsnitt trettiotre av Lustpodden berättar Leif om hur vi utifrån religionshistoriska perspektiv kan tolka mångtusenåriga texter från Bibeln gällande rena och orena sexuella handlingar. Med ett huvudsakligt fokus på reproduktion, kan dessa texter verka väldigt avlägsna i mötet med vår moderna syn på sexualitet, njutning och lust. Hanna avslutar samtalet med att jämföra med vår tids förhållningssätt kring lust, där den moderna människan snarare följer njutningarnas lagar.


  Tips:

 • David Biale (1997) Jews and Eros. From Biblical Israel to Contemporary America. Los Angeles Calif.: University of California Press.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 22 juni 2021


  I det trettioandra avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om hur bibliska berättelser om kvinnor såsom Judit, Batseba, Ester, Maria, Lillith och Eva har format synen på kvinnan och hennes sexualitet, och hur splittrande dessa bilder kan vara att ärva och leva upp till. Hanna berättar om hur terapeuter behöver reflektera över hur dessa mångtusenårigt rotade kvinnobilder påverkar oss än idag.


  Tips:

 • David M. Carr (2003) The Erotic Word: Sexuality, Spirituality, and the Bible. New York: Oxford University Press.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 15 juni 2021


  I det trettioförsta avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring att självskada med sex - alltså att använda sig av sex för att linda sitt lidande, sin oro eller ångest. Samtalet återknyter en del till avsnittet om hypersexualitet och hur olika vårt samhälle ser på sexuella beteenden beroende på utövarens kön. Hanna berättar om de bakomliggande orsakerna till självskadande beteende, självhat och att använda sexualiteten som självmedicinering, men även vad terapin bör försöka ta fasta på.


  Medverkande: Hanna Möllås och Leif Carlsson

  Publiceras: 8 juni 2021


  I det trettionde avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare om kroppar, kroppshets och kroppsacceptans. Dels utifrån förra veckans avsnitt med Hanna Rio Kindbom, men även utifrån Hannas bok med samma titel som dagens avsnitt. Vad innebär det att adoptera sig själv? Leif resonerar kring Bibelns syn på kroppen, till exempel vad som menas med att kroppen anses vara ett tempel och varför nutidsmänniskan riskerar att tappa bort sin andliga dimension. Hanna filosoferar vidare om balansen mellan medveten närvaro och stressfylld prestation, och hur både spiritualitet och sexualitet även kan upplevas genom omedveten närvaro.


  Tips:

 • Hanna Möllås (2018) Hela mig - om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor. Örebro: Marcus förlag.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Hannah Rio Kindbom

  Publiceras: 1 juni 2021


  I avsnitt tjugonio av Lustpodden samtalar Hanna med Hannah Rio Kindbom, PT och hälsocoach som driver företaget Krut & vilja, om kroppsacceptans, rörelseglädje och hur vi kan hjälpa oss själva och varandra att få en hälsosam och god relation till vår kropp - fri från vikthets och kroppsskammande. Det hjärtliga och inspirerande samtalet berör hur rörelse och ätande kan kännas som härliga delar av livet - och vilken betydelse burlesk kan ha för att nå dit!


  Tips:

 • Krut & vilja's hemsida, www.krutochvilja.se
 • Krut & vilja på Instagram
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 25 maj 2021


  I avsnitt tjugoåtta av Lustpodden resonerar Leif och Hanna kring fantasi och lust, där steget inte är långt till självsex och onani. Varför är den egna njutningen så viktig för oss människor? Leif berättar om uppkomsten av ordet onani och påvisar att det finns erotiska skildringar till och med i Bibeln. Hanna reflekterar vidare kring självsex och fantasier; dels utifrån Winnicotts tankar om att vi alla behöver "jag-orgasmer", men även hur onani och fantasier om andra ibland kan kännas som otrohet inom monogama parrelationer.


  Tips:

 • Pia Laskar (2007) Ett bidrag till heterosexualitetens historia: kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920. Stockholm: Modernista.
 • Donald Winnicottt (1993) Den skapande impulsen. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Medverkande: Hanna Möllås och Sofia Löfgren

  Publiceras: 18 maj 2021


  I avsnitt tjugosju av Lustpodden samtalar Hanna med en passionerad "romance"-författare, Sofia Löfgren. Sofia berättar om sitt författarskap där hon försöker väcka människors lust och passion genom erotiska noveller. Samtalet lyfter även frågor som vad digitaliseringen i samhället, där sex och nakenhet finns så lättillgängligt, gör med vår förmåga att fantisera? Hur kan välskrivna ord få vår fantasi att vakna till liv, och vad har kicksökande med vardagsromantik att göra?


  Tips:

 • Sofia Löfgrens hemsida, www.sofialofgren.com. Där finner du info om böckerna "En lustfylld tågresa" och "Kärleksstorm"!
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 11 maj 2021


  I avsnitt tjugosex av Lustpodden sätter Hanna och Leif fokus på frågan: vad är sex? De reflekterar över hur sex och sexualitet knyter an till varandra, och hur ordens innebörd och laddning förändrats över tid och beroende på kontext. Kan vad som helst vara sex? Vad händer i en parrelation när parterna definierar sex på olika sätt, och hur kan sex förstås ur ett helhetsperspektiv?


  Tips:

 • Pia Laskar (2007) Ett bidrag till heterosexualitetens historia: kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920. Stockholm: Modernista.
 • Kim M. Phillips & Barry Reay (2011) Sex Before Sexuality: A Premodern History. Cambridge, UK: Polity Press.
 • Medverkande: Hanna och Ullakarin Nyberg

  Publiceras: 4 maj 2021


  I det tjugofemte avsnittet av Lustpodden avrundas temat om självmord med att Hanna samtalar med Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri och suicidforskare. Ullakarin har mångårig erfarenhet av att arbeta med suicidprevention och berättar avslappnat och hoppfullt om hur vi som medmänniskor och terapeuter kan bemöta detta svåra ämne och hjälpa människor ur dessa mörka perioder, då de känner att de inte längre orkar leva.


  Tips:

 • Ullakarin Nyberg (2018) Suicidprevention i praktiken. Stockholm: Natur och kultur.
 • INFERNO Podcast via Poddtoppen
 • Ullakarin Nybergs föreläsning "Våga tala om självmord" på Youtube
 • Ullakarin Nybergs TEDx Talk "How to talk about suicide" på Youtube
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 27 april 2021


  I det tjugofjärde avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif utifrån Marias berättelse om sonen självmord och hur en sådan ofantlig sorg kan hanteras. Leif berättar om hur kyrkans fördömande av självmord länge ledde till en förödande stigmatisering kring dessa frågor och svår sorg för de kvarlevande. Hanna och Leif samtalar även kring att fler män än kvinnor dör av självmord. Vidare handlar samtalet om betydelsen av att berätta om och lyssna på människors sorg, och att hjälpas åt att bära varandras bördor.


  Tips:

 • Barbro Lennéer Axelsson (2010) Förluster, om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och kultur.
 • Suicidezero.se
 • Medverkande: Hanna och Maria

  Publiceras: 20 april 2021


  I det tjugotredje avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna med Maria. Maria berättar öppenhjärtigt om när hennes son för 16 år sedan tog sitt liv, och hur detta har påverkat henne och familjen. Samtalet innehåller mycket saknad, eftertanke och tårar. Men det finns även stunder av skratt och hopp om att det går att finna livslust igen efter att livet har fallit samman. Hur går man vidare efter att ha behövt begrava ett av sina barn?


  Tips:

 • Patricia Tudor-Sandahl (2018) Ökad livsglädje genom tacksamhet: reflektera, anteckna & fördjupa din vardag. Stockholm: Libris förlag
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 13 april 2021


  I det tjugoandra avsnittet rivstartar Hanna och Leif med ett gott skratt. Vidare återkopplar de kring det föregående avsnittet om sexperter, där förtydliganden om de olika sexologiska auktorisationerna varvas med fascination över människors önskan att förenkla komplexa mänskliga beteenden till olika teorier om färger, kärleksspråk eller anknytningsstilar. Hanna och Leif resonerar även utifrån olika frågeställningar, kommentarer och reflektioner som har inkommit till Lustpodden.


  Tips:

 • Claire Rubin (2014) Winnicott and 'Good Enough' Couple Therapy: Reflections of a couple therapist. New York: Routledge.
 • Svensk förening för sexologi's hemsida med olika auktoriserade sexologiska specialister
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 6 april 2021


  I det tjugoförsta avsnittet av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över sexperter, en sammanslagning av orden sex och expert, och begrundar vår samtida individualistiska kultur där självständighet balanseras mot ett upplevt behov av experters vägledande svar. Hanna förklarar titeln ”sexolog” och vad en sexologisk auktorisering innebär. Leif resonerar kring att många vill vara experter och stå upp för vad de anser vara den rätta läran. Hanna talar även om vikten av ödmjukhet hos den som ska vägleda andra i sexuella och relationella frågor.


  Tips:

 • Christopher Lasch (1979/2018) The Culture of Narcissism. American Life in An Age of Diminishing Expectations. New York: WW Norton & Co.
 • Leif Carlsson (2016) Jag fattar ingenting. Möjliga svar på omöjliga bibelställen. Örebro: Marcus Förlag.
 • Leif Carlsson (2019) Jag fattar fortfarande ingenting. Möjliga svar på fler omöjliga bibelställen. Örebro: Marcus Förlag.
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 30 mars 2021


  I det tjugonde avsnittet talar Leif och Hanna om sexuell avhållsamhet och sexfasta. Genom årtusenden har människan alltid behövt hantera pendlingen mellan att hänge sig åt eller kontrollera sina begär, vilket både sekulära och religiösa tänkare har funderat och undervisat kring. Samtalet tar upp ”äppelskruttsliknelsen” och det frikyrkliga konceptet att ”sex är värt att vänta på”, såväl som den framväxande avhållsamhets- och maskulinitetsrörelsen NoFap. Hanna förklarar psykoterapeutiska samband mellan skam och prestation och varför självkänsla och självförtroende går hand i hand. Leif berättar hur den kristna fastan ibland missförståtts som själv- och kroppsförnekande, och beskriver varför fastan kan hjälpa oss att bli mer medvetna om kroppen och bejaka den. Hanna och Leif samtalar även om hur kyrkan har förhållit sig till sexuell avhållsamhet, såväl avseende sex före äktenskap men också gällande onani.


  Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 23 mars 2021


  I det nittonde avsnittet samtalar Leif och Hanna vidare om lidande som skapar sexualitet, med utgångspunkt i förra veckans avsnitt om hypersexualitet. Främst handlar samtalet om hur dessa fenomen hanteras inom kyrkan, då många av Hannas patienter är kristna och beskriver sig själva som sexmissbrukare. Samtalet berör hur orsaker och olika synsätt kring sex och sexualitet påverkar hur vi ser på vad som är missbruk eller inte, och i samtalet identifieras många likheter mellan många kyrkors inställning till porr, och sexradikala feministers åsikter. Leif drar paralleller till hur en av bibelns konungar skulle kunna ha lidit av en gränslös längtan som han försökte stilla med materiell status, ett harem av kvinnor och maktsymboler. Avslutningsvis tar Hanna upp viktiga aspekter som berör terapi med dessa patienter.


  Tips:

 • Berättelsen om Salomo kan läsas om i 1 kungaboken kapitel 1-11 i Bibeln
 • Jonas Hallberg (2019) Hypersexual disorder: clinical presentation and treatment. Avhandling, Karolinska institutet. Hittas här!
 • Länk till forskningsstudien "Livsberättelser om otrohet 1940-2020"
 • Medverkande: Hanna och Maria Carola-Bure

  Publiceras: 16 mars 2021


  I det artonde avsnittet samtalar Hanna med Maria Carola-Bure som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad specialist i klinisk sexologi och auktoriserad handledare. Tillsammans resonerar de kring begreppet hypersexualitet. Ibland beskrivs det som sexmissbruk eller sexberoende, men det handlar om när sexualiteten skapar ett lidande. Maria berättar om hur detta lidande kan påverka individen, men även hur det kan påverka partner och parrelationer. Maria och Hanna reflekterar även över hur patienter och terapeuter kan hantera och bemöta dessa frågor i terapirummet.


  Tips:

 • Maria Carola-Bures mottagning i Stockholm: www.emotivum.se
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 9 mars 2021


  I det sjuttonde avsnittet samtalar Hanna och Leif vidare kring skam och besvikelse, med utgångspunkt i "Annas" berättelse (avsnitt sexton). Uråldriga berättelser visar att frågor om livets mening är inget nytt, människan har alltid haft ett behov av reflektera och förstå sig själv. Hanna och Leif samtalar kring smärtan i att bli sviken av den som står en närmast. Vad gör ett sådant svek med oss? Hanna beskriver hur människor kan vara rädda att fastna i bitterhet och självömkan när de försöker hantera ett svek, och varför det kan vara både bra och dåligt att älta. Leif ser till att de reder ut hur begreppen förlåta, försona och förnyat förtroende kan relatera till varandra - och huruvida smärtsamma svek ska glömmas eller ej.


  Tips:

 • Harold Kushner (2015) Nine Essential Things I’ve Learned About Life. New York: Anchor Books
 • Göran bergstrand (1988) Tro och misstro. Natur och Kultur
 • Ludvig Igra (2019) Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet. Natur och Kultur
 • Medverkande: Hanna Möllås och gästen "Anna"

  Publiceras: 2 mars 2021


  I det sextonde avsnittet samtalar Hanna med gästen "Anna". "Anna" berättar om hur hennes man hastigt dog efter 44 års äktenskap, och samma kväll som "Anna" förlorat sin make så uppdagas det att han under flera år har bedragit henne med många olika kvinnor. "Anna" berättar öppenhjärtigt om deras äktenskap och hur hon rannsakar sig själv och sitt liv för att alls kunna förstå det som har hänt och varit.


  Hur går man vidare efter ett sådant oerhört svek, när det inte går att ställa den som bedragit en till svars? Går det att lita på sitt eget omdöme igen, och våga knyta an i nya relationer? Detta avsnitt av Lustpodden ger många värdefulla lärdomar genom "Annas" omskakande berättelse om hur det går att finna framtidstro efter djup besvikelse.


  Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 23 februari 2021


  I det femtonde avsnittet samtalar Hanna och Leif om skam och hur denna kraftfulla och obehagliga känsla kan påverka vår lust. Hanna resonerar kring affektteorin och Vernon C. Kellys arbete om hur vårt mående påverkas av skam, men också hur vi hanterar och försöker försvara oss mot den. Leif berättar om hur skam finns med redan i bibelns skapelseberättelse. Hanna resonerar även kring vad som kan vara bra med skam - vad kan skammen lära oss?


  Tips:

 • Vernon C. Kelley (2012) The art of intimacy and the hidden challenge of shame. Maine Authors Publishing: Tomkins Press.
 • Vernon C. Kelley & Mary C. Lamia (2018) The upside of shame: Therapeutic interventions using the positive aspect of a “negative” emotion. New York: W. W. Norton & Company.
 • Donald L. Nathanson (1994) Shame and Pride: Affect, Sex, and the Birth of the Self. New York: W. W. Norton & Company.
 • Text om affektteori och de nio affekterna
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 16 februari 2021


  I det fjortonde avsnittet ger Leif och Hanna ett exempel på när en sekt och sex vävs samman. Leif och Hanna berättar om sekten "Familjen" som startade som en "vanlig" kristen grupp, men där ledaren David Berg gick från att vilja befria traditionella kristna från förtryckande och förlegade sexualmoraliska regler, till att hävda att det var genom sex som Guds kärlek skulle manifesteras mellan människor. Med tiden urartade de sexuella handlingarna och maktspelet fullkomligt, med katastrofala följder - bland annat är det flera barn som växte upp inom "Familjen" under denna tid som vittnar om systematiska övergrepp i Guds namn...


  Tips:

 • Children of God: Lost and found. Film från 2007 (finns bland annat på filmtjänsten HBO Nordic när avsnittet publiceras).
 • Cult killer: The story of Rick Rodriguez. Film från 2006 (finns bland annat på Youtube när avsnittet publiceras).
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 9 februari 2021


  I det trettonde avsnittet utgår samtalet från kopplingen mellan religiösa sekter och sexualitet. Hanna och Leif samtalar kring vad som kännetecknar en sekt (och grupper med sekteristiska drag) samt hur den sekteristiska strukturen upprätthålls av dess medlemmar. Vad är det som gör att religiösa sekter får en så pass stor inverkan på människor, och hur använder sekter sex och andligt våld som maktmedel?


  Leif och Hanna avslutar samtalet med att resonera kring vad terapeuter behöver ha förståelse för i mötet med en person som på olika sätt befinner sig i – eller önskar bryta ifrån – ett sekteristiskt sammanhang.


  Samtalet utgår från de kurser som Hanna och Leif tidigare gav via Högskolan i Jönköping, främst en kurs som hette just ”Religiösa sekter”.


  Tips:

 • Roy Wallis (1984) The Elementary Forms of the New Religious life. UK: Routledge.
 • Christopher Partridge (huvudred.), Per Beskow & Lars Johansson (red.) (2005) Nya religioner: en uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet.. Stockholm: Libris.
 • Helena Fogelberg m. fl. (2009) Sektsjuka: Bakgrund, uppbrott, behandling. Lund: Studentlitteratur AB
 • Inspelad föreläsning på Facebook med forskaren Pehr Granqvist med flera, som berättar om anknytning och religion:
  Katedralakademien – ”Tryggare kan ingen vara?”
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 2 februari 2021


  I det tolfte avsnittet samtalar Hanna och Leif om hur deras respektive ämnesområden hör ihop med varandra. Är sexualitet och religion vitt skilda saker, eller är de två sidor av samma mynt? Varför verkar alla religioner vara så engagerade i människors sexualitet och relationer? Och hur påverkar det lusten? Kan anknytning och vår psykiska mognad spela roll för vilken tro vi formar? Och varför är tro så viktigt för människor?


  Mycket av detta samtal tar avstamp i de akademiska kurser som Hanna och Leif har hållit tillsammans under 10 år på Högskolan i Jönköping.


  Tips:

 • Anthony Giddens & Philip W Sutton (2013) Sociologi Kapitel 15: “Religion”, sid. 461–490. Lund: Studentlitteratur.
 • Joseph Runzo & Nancy M. Martin (2000) Love, Sex and Gender in the World Religions. Oxford: One World.
 • Göran Bergstrand (1984/2017) En illusion och dess verklighet: om synen på religion i psykoanalytisk teori. Karlstad: Votum & Gullers Förlag
 • Pehr Granqvist (2020) Attachment in religion and spirituality. New York: Guilford Press.
 • Exvangeliet: en podcast om att ifrågasätta, dekonstruera eller lämna sin tro. www.exvangeliet.com
 • Medverkande: Hanna och Suzann Larsdotter

  Publiceras: 26 januari 2021


  Suzann Larsdotter

  I det elfte avsnittet samtalar Hanna Möllås med Suzann Larsdotter från Sexologibyrån. Suzann är socionom, auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning, teolog och har även läst en grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har arbetat på RFSL och RFSU och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med sexualupplysning och sexologiska frågor. Numera driver Suzann en egen mottagning, Sexologibyrån, i Stockholm, där hon både har patientsamtal samt tillhandahåller föreläsningar inom sexologi.


  I Lustpodden ger Suzann värdefulla tips inför att börja samtala med hjälpsökande personer om sexologiska frågor och beskriver bland annat hur sexualitetens "gas och broms" kan påverka människors lust.


  Tips:

 • Suzann Larsdotters och Sexologibyråns hemsida: www.suzannlarsdotter.se
 • En text om Dual Control Model, teorin kring sexlustens gas och broms, från Kinsey Institute
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 19 januari 2021


  Nu ägnar Lustpodden två avsnitt åt att möta höglustaren och låglustaren i parterapi!


  I det tionde avsnittet, del 2 av 2, diskuterar Hanna och Leif om vilka olika typer av par som kommer i terapi och hur de kan skilja sig åt. Samtalet parerar vidare i hur terapeuten kan hjälpa hög- och låglustande par att finna olika lösningar, och att dessa lösningar går att finna både inom individerna såväl som i parrelationen.


  Tips:

 • Linda Weiner & Constance Avery-Clark (2017) Sensate focus in sex therapy. Routledge
 • Hannas mastersuppsats i sexologi från Malmö Universitet (2019): "Rävarna i lustgården. Om sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer." Hittas här!
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 19 januari 2021


  Nu ägnar Lustpodden två avsnitt åt att möta höglustaren och låglustaren i parterapi!


  I det nionde avsnittet, del 1 av 2, fokuserar Hanna och Leif på de bakgrundsfrågor som terapeuter behöver veta för att kunna vara så specifik som möjligt gentemot paret i mötet med dem båda. Hanna och Leif begrundar viktiga faktorer som biologi, maktbalans och anknytningsteori och hur dessa faktorer kan påverka människor i parrelationer i deras sökande efter strategier för att få kontroll.


  Boktips:

 • Davd Schnarch (1986) Passionate marriage. Keeping love and intimacy alive in committed relationships. An Owl Book. Särskilt kapitlet "Sexual desire, who wants to want?"
 • Malin Drevstam (2019) Lust och olust. Om sex, närhet och anknytning. Gothia fortbildning AB.
 • John Bowlby (2010) En trygg bas. Kliniska tillämpningar av anknytningsteorin.

 • Tips:

 • Malin Drevstams podd "Sexterapeuten" på Spotify.
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 12 januari 2021


  I det åttonde avsnittet tillägnar vi hela programmet åt den person som i en parrelation kan betecknas som sexuell låglustare.


  Leif och Hanna diskuterar vidare kring David Schnarchs teorier om de olika relationspositionerna som ofta formas i långvariga parrelationer. Samtalet berör bland annat låglustarens känslomässiga lidande. Det är till exempel vanligt att låglustaren känner sig stressad och "sexuellt jagad" av en höglustpartner, vilket kan skapar känslor av otillräcklighet och att man inte duger.


  Boktips:

 • Davd Schnarch (1986) Passionate marriage. Keeping love and intimacy alive in committed relationships. An Owl Book. Särskilt kapitlet "Sexual desire, who wants to want?"
 • Leonore Tiefer (2004) Sex is not a natural act & other essays. Westview press inc.

 • Tips:

 • Artisten: "666". Finns på Spotify.
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 5 januari 2021


  I det sjunde avsnittet ägnar vi hela programmet åt den person som i en parrelation kan betecknas som sexuell höglustare.


  David Schnarch teoretiserade tidigt över hur det i långvariga parrelationer utkristalliseras två positionsmönster - en som vill ha mer sex och en som vill ha mindre sex. Hanna och Leif samtalar om höglustarens utmaningar och lidande och lyfter svåra frågor såsom varför partnern inte bara kan "ställa upp" och vad det gör med en person att bli sexuellt avvisad i sin längtan?


  Tips:

 • Davd Schnarch (1986) Passionate marriage. Keeping love and intimacy alive in committed relationships. An Owl Book. Särskilt kapitlet "Sexual desire, who wants to want?"
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 29 dec 2020


  I det sjätte avsnittet samtalar Hanna och Leif om de möjligheter och utmaningar som västerländska moderna parrelationer brottas med. Under historien har parrelationer ofta ingåtts genom juridiska och ekonomiska kontrakt. För moderna par pågår istället förhandlingar genom hela parrelationen om hur livets alla delar ska hanteras och fördelas. Hanna och Leif samtalar även kring vad det är som formar våra "livskartor", åsikter och attityder till lust och njutning. Och hur är det nu med skillnader mellan män och kvinnor?


  Tips:

 • Hannas mastersuppsats i sexologi från Malmö Universitet (2019) "Rävarna i lustgården. Om sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer." Hittas här!
 • Anthony Giddens (1995) Intimitetens omvandling. Kärlek, sexualitet och erotik i det moderna samhället. Nya Doxa.
 • Jenny van Hoof (2018) Modern Couples. Continuity and change in heterosexual relationships. Routledge.
 • Länk till text om affektteori
 • Mario Zetino Duarte (2003) "Vi kanske kommer igen, om det låser sig." Kvinnors och mäns möte med familjerådgivning. Avhandling vid Lunds Universitet, Institutionen för sociologi.
 • William Simon och John H Gagnon (1986) Sexual scripts: Permanence and change. Archives of sexual behavior nr 15, sidan 97-120.
 • Davd Schnarch (1997/2009) Passionate marriage. Keeping love and intimacy alive in committed relationships. An Owl Book/wW Norton Co
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 22 dec 2020


  I det femte avsnittet pratar Hanna och Leif om längtan och vad vi människor söker efter i vår inre och yttre värld. Leif berättar om hur olika religioner talar om människans längtan efter paradiset, fullkomligheten och gudomlighet. Hanna reflekterar över hur kärlek uppfattas som ett mer normerande ord än respekt och tillit. Vi pratar vidare om likheter mellan dagens dejtingsajter och systemen med arrangerade äktenskap i tex Indien. Har vi svårt för att göra stora val i livet eller är vi bara lata? Vi konstatera dock att alla människor verkar längta efter kärlek, vad nu det är…


  Tips:

 • Fransesco Alberoni (1979/2014) Förälskelse och kärlek. Lindskog Förlag.
 • Peter Englund, kapitlet ”Om missnöje och andra historiska känslor” i hans bok "Förflutenhetens landskap: historiska essäer" (2004).
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 15 dec 2020


  I det fjärde poddavsnittet pratar vi om vad julen betyder för oss. Det visar sig att vi har både jobbiga och roliga minnen från jular som gått. Hanna delar med sig av ett jultips från sin egen familj, som kanske inte alltid varit populär bland de äldre generationerna. Leif ifrågasätter om det verkligen går att planera lust? Hanna ställer frågor om varför planerade erotiktimmar anses vara mindre romantiskt och värdefullt än om lusten kommer spontant, samt hur lust kan påverkas av förväntningar och krav.


  Tips:

 • William Masters & Virginia E. Johnson (2010) Human Sexual Response. Ishi Press.
 • Länk till en bra beskrivning av Rosemary Bassons studier om responslust
 • Medverkande: Hanna och Karin Hansson

  Publiceras: 8 dec 2020


  I det tredje poddavsnittet samtalar Hanna med Karin Hanson som är leg. psykolog och auktoriserad familjerådgivare och har läst sexologi med Hanna för… många år sen. De talar om hur Karins klienter på familjerådgivningen hanterar julen och hur de orkar med allt som ska göras. Karin ger tips på hur ni kan ta reda på hur ni vill fira jul och hon tipsar även om hur erotiken kan få plats under juldagarna.


  Tips:

 • Sarah Dawn Finer - "Maybe this Christmas"
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 1 dec 2020


  I det andra poddavsnittet fördjupar vi samtalet om vad lust är och vad som menas med att ”tappa sin lust”? Vi diskuterar olika normer som styr hur sex och lust ska vara i vårt samhälle. Det visar sig att lusten kan vara ganska svårfångad men det är inte enklare att definiera vad en relation är. Kanske handlar både lust och relationer om att vi kan klara av att leka?


  Tips:

 • Hannas mastersuppsats i sexologi från Malmö Universitet (2019): "Rävarna i lustgården. Om sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer." Hittas här!
 • Donald W. Winnicott (2003) Lek och verklighet. Natur och Kultur.
 • Medverkande: Hanna och Leif

  Publiceras: 1 dec 2020


  I det första poddavsnittet kommer poddvärdarna Hanna och Leif att presentera sig för lyssnarna och reflektera kring vad podden kommer att handla om. Vad är lust och vilken betydelse har den i människors liv? Hur fungerar det sexologiska arbetet inom terapi, och det terapeutiska arbetet inom sexologin?


  Tips:

 • Boken "Sexologi för psykologer och psykoterapeuter" (2020) Red. Lennie Lindberg, Studentlitteratur.

 • I den boken har Hanna skrivit tre kapitel:

 • Sexualitet och religion i patientmötet
 • Psykoterapi vid sexuella funktionsproblem hos kvinnor
 • Att bli sexolog • Fler avsnitt kommer!


  Du kan även lyssna på alla Lustpoddens avsnitt på Spotify, Poddtoppen, Itunes/Apple Podcasts, Google podcasts, Acast, Podbean med flera!