MER OM Hanna och Leif


Hanna Möllås

Hanna är leg. barnmorska, leg. psykoterapeut med familjeinriktning samt  sexolog som är auktoriserad specialist i klinisk sexologi (NACS), auktoriserad specialist i sexologiskt hälsa och utbildningsarbete (NACS), auktoriserad handledare i sexologi (SfS) och hon har en master i sexologi från Malmö universitet. Hanna driver sedan många år tillbaka en privat samtalsmottagning i Huskvarna och föreläser i olika sammanhang över hela Sverige kring sexuell hälsa. Hon har skrivit en egen bok och varit medförfattare till olika böcker. 2019 skrev hon sin mastersuppsats i sexologi om hur sexologer arbetar med lustfrågor i parterapi.


Hanna startar Lustpodden för att nå ut med hjälp och lärdomar om hur människor kan må bättre i sin lust och i sina relationer. Dessutom är Hanna alltid intresserad av hur vi terapeuter kan bli ännu bättre på våra jobb! 

Leif Carlsson

Utöver att samtala med inbjudna gäster, kommer Hanna regelbundet att bjuda in Leif Carlsson som poddvärd i Lustpodden för separata samtal om lust och relationer. Hanna och Leif har haft många trivsamma och givande samarbeten under flera år. De har bland annat samarbetat i olika bokprojekt såväl som på flertalet kurser på Högskolan i Jönköping kring ämnena "religion och sexualitet" samt "religiösa sekter". De har även arbetat tillsammans som reseledare i Turkiet och Israel!


Leif är universitetslektor vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, författare till flera böcker och pastor i Equmeniakyrkan. Som teolog och religionshistoriker har Leif en helt annan inriktninga än Hanna, men med den goda vänskapen som grund kommer de olika perspektiven säkerligen att berika samtalen kring relationer och lust i terapi!

Vill du ta del av mer som vi har gjort?


Leif Carlsson

Böcker

 • Pseudonymitet och författarskap i judisk apokalyptik. (1998) Licentiatavhandling. Lund: Lunds universitet.
 • Gud och rättvisan. Läs och förstå Amos bok. (2002) Örebro: Libris förlag.
 • Lär känna Gamla Testamentet. En vägledning för bibelläsare. (2003) Jönköping: SAM-Förlaget.
 • Round Trips to Heaven. Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity. (2004) Lund Studies in History of Religions: Almqvist & Wiksell International. Doktorsavhandling Lunds universitet.
 • Tröst och Trots. Uppenbarelseboken. (2007) Örebro: Libris förlag.
 • Sex nyanser av Gud. Livsberättelser i Bibeln. (2011) Örebro: Libris förlag.
 • Frihet genom gränser. Konsten att leva och livets nyanser. (2013) Örebro: Marcus Förlag.
 • ”Det förkastade judefolket”. Synen på judar och judendom i svenska skolläromedel. (2013) Limhamn: Sekel Bokförlag.
 • Med hela ditt liv. Sexualitet i Bibeln och i Kyrkan. (2014) Medförfattare: Hanna Möllås. Örebro: Marcus Förlag.
 • Jag fattar ingenting. Möjliga svar på omöjliga bibelställen. (2016) Örebro: Marcus Förlag.
 • Jag fattar fortfarande ingenting. Möjliga svar på fler omöjliga bibelställen. (2016) Örebro: Marcus Förlag.

 • I väntan på återkomsten. Thessalonikerbreven. (2018) Örebro: Libris förlag.
 • Kallad och avsatt. Omvärdering av Lars Johan Österblom och missionen på estländska Ormsö (1873–1887). (2019) Örebro: Marcus Förlag.

 

Artiklar och bidrag i monografier och uppslagsverk

 •  “Himmelska resor i tidig judendom och kristendom” i Tro & Liv. 2005:5, (s 4–14).
 • “Identitet och död: Himmelsfärder i tidig judendom och kristendom” i Svensk teologisk kvartalsskrift Vol 83, nr 1, 2007, sid. 16–31
 • ”Uppenbarelseboken och den apokalyptiska litteraturen.” i Libris stora Handbok till Bibeln. Pat and David Alexander (eds.). Sune Fahlgren, (svensk redaktör).
  Örebro: Libris 2001. Sid. 768.
 • ”Hur ska man tolka Uppenbarelseboken?” i Libris stora Handbok till Bibeln. Pat and David Alexander, (eds.). Sune Fahlgren, (svensk redaktör).
  Örebro: Libris 2001, sid. 771.
 • ”Stereotyper i religionskunskapsundervisningen”. Kapitel i Hans Albin Larsson, (red.) 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. (2014) Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik.


Hanna Möllås

Publikationer

 • "Sexualitet och religion i patientmötet". Kapitel i Sexologi för psykologer och psykoterapeuter (2020, Lennie Lindberg, red.) Lund: Studentlitteratur.
 • "Psykoterapi vid sexuella funktionsproblem hos kvinnor". Kapitel i Sexologi för psykologer och psykoterapeuter (2020, Lennie Lindberg, red.) Lund: Studentlitteratur.
 • "Att bli sexolog". Kapitel i Sexologi för psykologer och psykoterapeuter (2020, Lennie Lindberg, red.) Lund: Studentlitteratur.
 • "Rävarna i lustgården. Om sexologers beskrivning av lust och hur de arbetar med lustfrågor i parrelationer." (2019) Masteruppsats i Sexologi. Malmö universitet.
 • Hela mig - om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor. (2018) Örebro: Marcus Förlag.
 • Med hela ditt liv. Sexualitet i Bibeln och i Kyrkan. (2014) Medförfattare: Hanna Möllås. Örebro: Marcus Förlag.


Övriga tillgängliga publiceringar/föreläsningar

 • "Från tårar till lust". (2019) Barnmorskan bloggar, Barnmorskan.se (https://barnmorskan.se/fran-tarar-till-lust/)
 • "Sex och samlevnad med Hanna Möllås". Event för unga kvinnor med bröstcancer på Youtube. Bröstcancerfonden. 27 oktober 2020. (Klicka här!)
 • "Köpslående med sex som valuta värsta fallgropen". Artikel om kravfylld lust i Svenska Dagbladet, 16 juli 2021. (Klicka här!)